Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа. Njеn cilj је informisanje o znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, оbеzbеđenje pоdršкe dојеnju, а timе i unаprеđenje i zаštita zdrаvljа mајке i dеtеtа.
Zvаnični dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji, као i u mnоgim drugim zеmljаmа, zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zbоg tоgа štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе Svеtsке nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 1. dо 7. окtоbrа.

wbw2012logo

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=617

  Наша земља је укључена у активности и програме Светске здравствене организације и на националном нивоу се од 1994. године спроводи Програм заштите, промоције и подршке дојења и Програм „Болнице пријатељи беба“ (Baby Friendly Hospital Initiative). За датум обележавања Недеље подршке дојења симболично је изабрана 40. недеља у години, зато што трудноћа траје четрдесет недеља. Ове године Недеља подршке дојења на националном и локалном нивоу у Републици Србији биће обележена од 01-07. октобра.

  ВРЕМЕ ЗА АКЦИЈУ!

  Ове године Светска недеља дојења слави двадесет година обележавања и овај пут се фокусира на напредак који је остварен у спровођењу глобалне стратегије за исхрану одојчади и мале деце која је усвојена од стране Светске здравствене организације (СЗО) и УНИЦЕФ-а пре десет година. Спровођење Глобалне стратегије од суштинског је значаја да би се повећала стопа дојења: искључиво дојење у првих шест месеци, као и остваривање четвртог Миленијумског развојног циља (смањење смртности деце до 5 година старости за две трећине). Пре двадесет година Светска алијанса за дојења (World Alliance for Breastfeeding Action) је покренула кампању Светске недеље дојења како би се усредсредили на акције за заштиту, промоцију и подршку дојењу.

  Циљеви Светске недеље дојења 2012. године су:

  1. Сачинити архиву свих научених лекција и достигнућа у протеклих 20 година о исхрани одојчади и мале деце;
  2. Оценити статус спровођења глобалне стратегије за исхрану одојчади и мале деце на глобалном нивоу;
  3. Славити успехе и достигнућа на националном, регионалном и глобалном нивоу и приказати национални рад на глобалном нивоу;
  4. Позвати на акцију да се премосте преостале празнине у политици и програмима о дојењу и исхрани одојчади и мале деце и
  5. Скренути пажњу јавности на стање политике и програма о дојењу и исхрани одојчади и мале деце.

  Према подацима УНИЦЕФ-а о стању деце у свету за 2011. годину, рођено је 136,7 млиона беба од којих је само 32,6% дојено.

  SND, 2012, poster

  LINKOVI:

  http://worldbreastfeedingweek.org/

  http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=617

  waba

  Povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja, od 1. do 7. oktobra 2012. godine,

  Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić – Bаtut” – Cеntаr zа prоmоciјu zdrаvljа, raspisao je:

  Likovni i Literarni

  NAGRADNI KONKURS

  za decu PREDŠKOLSKIH ustanova i učenike OSNOVNIH škola

  na TEMU:

  „Mајčinо mlеко – nајbоljа hrаnа“
  Razumeti prošlost – planirati budućnost

  Radove dostaviti do 20. septembra 2012. godine:

  Zavod za javno zdravlje

  za Nagradni konkurs, Svetska Nedelja dojenja 2012

  Vojvodjanska 47

  25000 Sombor

  ili na E-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

  Na poledjini ili u donjem desnom uglu rada napisati:

  za decu PREDŠKOLSKIH ustanova:

  Ime i prezime, broj navršenih godina života

  Naziv predškolske ustanove, Objekat, Mesto

  Vaspitač

  za učenike OSNOVNIH ŠKOLA:

  Ime i prezime, Razred, Odeljenje

  Škola, Mesto

  Učitelj/ Nastavnik