Generalna skupština Ujedinjenih nacija je rezolucijom iz 1992. godine 22. mart odredila kao datum obeležavanja Svetskog dana voda. Počevši od 1993. godine, kada je Svetski dan vode obeležen prvi put, svake godine obeležavanje ovog značajnog datuma je posvećeno određenoj temi. Takođe, od 2005. do 2015. godine obeležava se Dekada voda, tako da obeležavanje Svetskog dana voda ima poseban značaj. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana voda je „SARADNJA U OBLASTI VODA“, s obzirom na to da je Generalna skupština UN 2013. godinu proglasila Međunarodnom godinom saradnje u oblasti voda.

Print

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=807

Voda predstavlja jedan od najtraženijih prirodnih resursa u poslednjih nekoliko decenija, naročito zbog toga što su ljudski sukobi, ratovi, klimatske promene i prekomerna, neracionalna potrošnja ograničili pristup zdravstveno bezbednoj vodi velikom broju ljudi na planeti. Ispunjenje osnovnih ljudskih potreba, očuvanje životne sredine, socioekonomski razvoj i smanjenje stope siromaštva su u tesnoj vezi sa vodom. Ubrzana urbanizacija, razvoj industrije, zagađenja životne sredine, kao i klimatske promene prete izvorima pijaće vode u vreme kada su potrebe u proizvodnji hrane i energije, industriji, i individualnoj upotrebi vode narastajuće svetske populacije sve veće.

Saradnja je neophodna da bi se postigla ravnoteža između različitih potreba i prioriteta u podelu i trošenju ovog značajnog resursa. Promocija saradnje u oblasti vode zahteva multidisciplinarni pristup obuhvatajući kulturalne, edukativne i naučne činioce podjednako kao i religiozne, etičke, socijalne, političke, legalne, institucionalne i ekonomske.

Saradnja u oblasti vode podrazumeva i prekograničnu saradnju, upravljanje zajedničkim podzemnim vodama, izdanima i slivovima, naučnu razmenu podataka i zajedničke napore u izgradnji sistema u ruralnim područjima.

Tokom 2013. godine i obeležavanja svetskog dana i godine saradnje u oblasti voda napori širom sveta na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou će pomoći da se podigne svest o potencijalima ovog esencijalnog resursa. Ove godine će se takođe istaći ključna pitanja o upravljanu vodama kao što su, obrazovanje u oblasti vode, deljenje voda unutar zemalja i prekogranična saradnja, kao i nacionalni i internacionalni pravni okviri o upotrebi i deljenju vodnih resursa.

Saradnja u oblasti voda je temelj mira i održivog razvoja, s obzirom na to da doprinosi smanjenju stope siromaštva, doprinosi jednakosti, ekonomskom razvoju, pomaže u očuvanju izvorišta pijaće vode kao i u očuvanju životne sredine.

LINKOVI:

http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/

http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/doc/YWC2013_Brochure_web.pdf

http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/doc/water-cooperation-2013-advocacy-guide.pdf

fresh water for all

USGS_FAO_WaterCycle

USGS_FAO_WaterCycle_QA

http://www.batut.org.rs/index.php?content=463

Podaci Svetske zdravstvene organizacije  ukazuju  da oko  85%  populacije u svetu  živi u sušnom delu planete, kao i da u mnogim delovima sveta raspoloživost  vodnih resursa opada. Oko 780 miliona ljudi u svetu nema pristup vodi, oko 2,5 biliona ljudi nema pristup adekvatnoj sanitaciji, a šest do osam miliona ljudi godišnje snosi posledice od bolesti nastalih usled kontaminirane vode. Podaci takođe ukazuju da  u svetu  postoji  276  međudržavnih  reka,  a da  na  teritoriji 148 zemalja protiče jedna ili više njih. U periodu od 1820. do 2007. godine u svetu  je  potpisano 480 sporazuma o saradnji između zemalja u oblasti međudržavnih reka kako bi se sačuvali vodni resursi, obezbedila održivost i zaštita životne sredine, kao i zaštita zdravlja ljudi.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” će ovogodišnji Svetski dan voda obeležiti stručnom konferencijom u četvrtak, 21. marta 2013. godine, sa početkom u 12.00 časova (Institut za javno zdravlje Srbije, Dr Subotića 5, Beograd, III sprat, Svečana sala).

Stručna konferencija će biti posvećena unapređenju saradnje institucija, organizacija, nevladinog sektora i drugih partnera u oblasti voda definisanih međunarodnim i nacionalnim dokumentima čija bi implementacija trebalo da unapredi kvantitet i kvalitet vodnih resursa, vodosnabdevanje i sanitaciju, kao i kontrolu i nadzor nad bolestima čiji je uzrok zagađena voda.

Na konferenciji će biti predstavljene aktivnosti i prioriteti u sprovođenju Protokola o vodi i zdravlju, značaj međunarodne saradnje sektora vodoprivrede u oblasti voda,  uređenje  prirodnih vodotokova u urbanim  zonama  i učešće  javnosti  u  donošenju odluka u oblasti životne sredine.

Batut, 2013, 03, 21