Светска алијанса за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала је покретање кампање под називом Светска недеља дојења – World Breastfeeding Week (WBW) како би се за то време интензивирале активности на заштити, промоцији и подршци дојењу, а сваке године акценат је на различитим темама од значаја за дојење. Први пут Светска недеља дојења обележена је 1992. године. WABA светску недељу дојења обележава сваке године од 1. до 7. августа. У више од 170 земаља света, светска недеља дојења обележава се или у овом термину, или у неком другом, званично изабраном. Код нас се светска недеља дојења обележава током 40. недеље у години, што обично пада прве недеље октобра.

BreastFeeding Support - Close to Mothers

Светска алијанса за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала је, 1991. године,  покретање кампање под називом Светска недеља дојења (World Breastfeeding Week) како би се за то време интензивирале активности на заштити, промоцији и подршци дојењу, а сваке године акценат је на различитим темама од значаја за дојење.  WABA недељу дојења обележава сваке године од 1. до 7. августа. Први пут недеља је обележена 1992. године. Пaртнери су Светска здравствена организација (СЗО) – World Health Organization (WHO) и УНИЦЕФ (UNICEF). У више од 170 земаља света, светска недеља обележава се или у овом термину, или у неком другом, званично изабраном. Наша национална недеља дојења обележава се 40. недеље у години, обично током прве недеље октобра.

Тема прве недеље дојења била је посвећена иницијативи „Болнице – пријатељи беба”, а овогодишња тема светске недеље дојења је посвећена подршци мајкама које доје:

Подршка дојењу – ближи мајкама“.

Тема наглашава важност САВЕТА и ИСКУСТАВА других мајки које доје, или су дојиле своју децу, као и здравствених радника. Увек постоји начин да се превазиђе криза дојења у недељама/месецима након порођаја. Подршку мајкама које доје могуће је обезбедити на различите начине. Традиционално, подршку пружа ужа али и шира породица. Потребна је, међутим, и подршка шире околине, па поред здравствених радника и „саветника за дојење“, добро дође и од пријатеља и заједнице у целини.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА омогућава учешће великог броја мајки, а САВЕТНИК ЗА ДОЈЕЊЕ може бити било ко из заједнице ко је едукован да на одговарајући начин пренесе знање мајкама и да их подржи да доје. Обучени саветници, најчешће мајке волонтерке које су и саме дојиле, кроз саветовалиште пружају мамама и будућим мамама информације, подршку и конкретне савете везане дојење.

Циљеви Светске недеље дојења 2013:

1. Скретање пажње на значај узајамне подршке и помоћи мајкама да успоставе и одрже дојење.

2. Информисање становништва о предностима саветовања.

3. Повећање броја присталица дојења, без обзира на степен образовања, који ће бити  обучени за подршку мајкама и бебама.

4. Идентификовање саветовалишта за дојење у окружењу односно локалној заједници којима  жене могу да се обрате за помоћ и подршку након порођаја.

5. Позивање државе и владе да подрже активно спровођење 10 корака до успешног дојења, посебно корака 10:  продужење трајања и повећање стопе искључивог дојења.

wbw2013 Five Circles of Support

WABA, World Breastfeeding Week 2013, Five circles of Support – WABA, Svetska Nedelja Dojenja 2013, Pet krugova podrške

ПЕТ КРУГОВА ПОДРШКЕ

Кругови подршке за мајку и дете су основа за мајке при доношењу одлуке да доје, стекну позитивна искуства дојења и наставе дојење. Кругове подршке представљају:

Wоmen Жене. Мајка је у центру круга јер присуство или одсуство подршке на њих директно утиче. Мајке такође имају важну улогу у обезбеђивању и пружању подршке другима. У оквиру Глобалне иницијативе за подршку мајке (Global Initiative for Mother Support, GIMS) за дојење из извештаја за 2007. годину закључује се да се „мајке сматрају активним учесницима у пружању подршке, будући да су оне и  пружаоци и примаоци информација и подршке”.

Family Породица – мужеви, партнери, очеви, шира породица и пријатељи чине мрежу сталне подршке мајкама које доје. Social Network – Социјална Мрежа укључује подршку заједнице. Подршка за време порођаја и после рођења охрабрује мајку. Друштвена подршка повећава поверење мајке у своје способности да доји у  недељама и месецима после порођаја. Подршка друштва подразумева повезаност здравственог система, група за подршку дојењу и мајкама, подршку шите друштвене али и локалне заједнице и медија.

Health Care Systems Здравствени систем – укључује мноштво могућности да се подржи дојење од периода пре порођаја (пренатално),  подршке за време порођаја, и после порођаја (постнатално). Здравствени радници су обучени саветодавним вештинама које су усмерене на подршку мајкама које доје.

Workplace and Employment Радно место и Запослење – запослене жене се суочавају са изазовима и потребна им је  подршка да успешно раде и доје. Подршка укључује обезбеђивање одговарајућих услова на радном месту за дојење,а како би мајка мајка и беба имале близак контакт и док мајка ради.

Goverment/Legislation Влада/Законска регулатива – подршка дојењу кроз законски оквир, заштиту материнства и повезивање различитих сектора на свим нивоима са посебним нагласком за настанак услова у друштву за безрезервну подршку и заштиту мајки и деце.

Response to Crisis or Emergency Одговор у кризним и хитним ситуацијама – подршка мајкама у неочекиваним и/или ванредним ситуацијама као што су природне непогоде, избеглиштво због ратних сукоба или елементарних непогода, акутне болести мајке и/или детета, и т.д.

ЛИНКОВИ:

http://worldbreastfeedingweek.org/

http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2013/world_breastfeeding_week/en/

www.waba.org

http://www.izjzv.org.rs/  :

Пет кругова подрше дојењу

Значај дојења

Исхрана трудница и породиља

Превенција и контрола инфекција у периоду дојења

Најчешће заблуде о дојењу

Десет корака до успешног дојења

Плакат “Дојење”

 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,  мрежа Института / Завода за јавно здравље Републике Србије, уз подршку Министарства здравља Републике Србије

расписали су

Ликовни и Литерарни

КОНКУРС

waba

за децу ПРЕДШКОЛСКИХ установа и ученике ОСНОВНИХ школа

 

на ТЕМУ:

„Подршка дојењу – Ближи мајкама“

ПОДРШКА ДОЈЕЊУ = ПОДРШКА МАЈКАМА КОЈЕ ДОЈЕ

Радове доставити до 25. септембра 2013. године:

Завод за јавно здравље

Светска недеља дојења 2013

Војвођанска 47

25000 Сомбор

или на Е-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

На полеђини или у доњем десном углу рада написати:

за децу ПРЕДШКОЛСКИХ установа:

Име и презиме, број навршених година живота

Назив предшколске установе, Објекат, Место

Васпитач

за ученике ОСНОВНИХ ШКОЛА:

Име и презиме, Разред, Одељење

Школа, Место

Учитељ/ Наставник

 


WHO, WBW 2013, What mums can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine mame

WHO, WBW 2013, What mums can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine mame

WHO, WBW 2013, What dads can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine tate

WHO, WBW 2013, What dads can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine tate

WHO, WBW 2013, What Family and Friends can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine porodica i prijatelji

WHO, WBW 2013, What Family and Friends can do; SZO, SND 2013, Šta mogu da učine porodica i prijatelji

WHO, WBW 2013, What can be done at the workplace; SZO, SND 2013, Šta može da uradi na radnom mestu

WHO, WBW 2013, What can be done at the workplace; SZO, SND 2013, Šta može da se uradi na radnom mestu 

 

 

 

 

Национална недеља дојења, 1-7.октобар 2013.године

„Подршка дојењу – ближи мајкама“

МАЈЧИНО МЛЕКО- НАЈБОЉА ХРАНА

ДОЈЕЊЕ – НАЈБОЉИ ПОЧЕТАК И МНОГО ВИШЕ ОД ХРАНЕ

Светска недеља дојења је прилика да се широј јавности укаже на значај дојења и да се покрену многобројне активности у промоцији, подршци и заштити дојења. Поред тога што се ова кампања из Календара јавног здравља у свету обележава од 1. до 7. августа, већина земаља за обележавање на националном нивоу изабере неки други датум. У Србији се национална кампања обележава увек у четрдесетој недељи у години, са симболиком да трудноћа траје 40 недеља.

 

Мајчино млеко је најбоља храна за новорођенче и одојче у првим месецима живота јер садржи све што му је потребно за физички, психички и социјални раст и развој као и заштиту од многих инфекција. Мајчино млеко није само храна, оно је много више од тога. Храњење је за новорођенче и одојче један од основних видова комуникације. Сисањем осим потребе за храном дете задовољава и потребу за блискошћу, а веза између мајке и детета успоставља се додиром, чулом вида (гледањем очи у очи), чулом мириса и укуса. Развој привржености између мајке и детета приликом дојења представља подстицај за психички развој детета.

Мотивација, подршка и помоћ су пресудни за доношење одлуке да се одојче првих шест месеци живота искључиво храни мајчиним млеком, као и да се са дојењем настави у првој, па и до навршене друге године. Неопходно је још у трудноћи правим саветима охрабрити будуће родитеље да је дојење најбољи избор исхране новорођенчета и одојчета. Важно је охрабрити сваку мајку да може да буде успешна дојиља јер је мајчино млеко најбоља храна, а дојење најбољи почетак и много више од хране. Да би се ово постигло неопходна је помоћ стручњака, здравствених радника, али и блиских особа из породице и окружења. Стога је тема овогодишње светске, али и националне недеље дојења управо подршка наглашавајући важност савета и искустава других мајки које доје као и здравствених радника. Увек постоји начин да се превазиђе криза дојења у недељама/месецима након порођаја. Подршку мајкама које доје могуће је обезбедити на различите начине. Традиционално, подршку пружа ужа али и шира породица. Потребна је међутим подршка шире околине, а поред здравствених радника и саветника за дојење и подршка пријатеља и заједнице у целини.

Обележавање Националне недеље дојења треба да покрене активности у заједници у циљу обезбеђења подршке дојењу као најбољем начину исхране новорођенчета и одојчета. Посматрајући подршку дојењу склони смо да видимо само две димензије: време (од периода пре трудноће до времена када дете престане да доји) и место (породица, друштво, систем здравствене заштите). Међутим за подршку дојењу неопходна је и трећа димензија-комуникација. Ова трећа димензија подразумева комуникацију међу генерацијама, секторима, половима и културама. Користећи свакодневно разне изворе информација сазнајемо више и ширимо знање о дојењу.

У циљу унапређења здравља деце, а као подршка дојењу и одговорном храњењу у оквиру пројекта “Хит је бити фит, а сит” УНИЦЕф-а и Delhaize групе, припремљен je здравствено васпитни материјал намењен родитељима у чијој су изради учествовали као партнери Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Градски завод за јавно здравље Београд, Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић” и сарадници из примарне здравствене заштите (домови здравља Раковица и Гроцка).

Предлог активности за Националну недељу дојења 2013. године

• Активно учешће у професионалним и друштвеним акцијама подршке за увођење болнице-пријатељи беба (BFHI) у сваку здравствену установу.

• Залагањe за законе који садрже одредбе Међународног кодекса маркетинга замене за мајчино млеко и релевантних резолуција Светске здравствене организације.

• Праћење и оцењивање поштовања/кршења Кодекса путем мониторинга у здравственим установама, апотекама, супермаркетима, часописима и другим штампаним медијима, веб страницама, ТВ и радио станицама – здравствени радници, потрошачи и групе за људска права, групе за подршку дојењу.

• Организовање конкурса и изложби дечјих литерарних и ликовних радова

• Залагање код законодавца о потреби доношења закона који се односе на стварање пријатељског окружења за дојење на радном месту.

• Презентовање информативног и едукативног материјала на јавним скуповима, путем медија за родитеље, здравствене професионалцеали и ширу, јавност.

• Залагање да програми едукације здравствених радника садрже информације о дојењу и BFHI – значај дојења, кодекс маркетинга замене за мајчино млеко, саветовање у вези дојења, вештине подршке мајкама.

• Организовањe састанaкa у здравственим установама на тему дојења како би се размотриле могућности за повећање процента мајки које доје.

• Организовањe у партнерству са лидерима у заједници промоцију BFHI ради преношења поруке свакој жени и мушкарцу у заједници о значају дојења, како би мајке имале подршку да отпочну са дојењем, да истрају у искључивом дојењу у првих шест месеци и да наставе са дојењем и до друге године живота детета.

• Омогућавање едукације о значају дојења намењене породици уз укључивање осталих чланова породице који су блиски мајци (баке, тетке…које могу утицати на мајку).

• Подстицање породилишта да воде евиденцију о томе да ли је започето дојење у првом сату живота новорођенчета.

• Обезбеђивање смештаја мајке и новорођенчета у истој соби заједно 24 сата дневно у свим породилиштима.

• Обезбеђивање едукације мајки како да доје како би на време уочиле и препознале, а на тај начин и спречиле потешкоће које могу да настану.

• Обезбеђивање практичне подршке мајкама које доје: око храњења бебе, помоћ око старије деце или помоћ око кућних послова.

• Организовање школе за труднице, групе за подршку или друге сличне групе подршке мајкама.

 

SND 2013 Poster Batut

IMD „Dr Vukan Čupić“ Beograd, IZJZ Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ Beograd, GZJZ Beograd, MAXI, UNICEF: Poster, 10 koraka za odgovorno hranjenje i zdravlje dece uzrasta od 1 do 3 godine

 

IMD "Dr Vukan Čupić" Beograd, IZJZ Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut" Beograd, GZJZ Beograd, MAXI, UNICEF: Liflet, MAJČINO MLEKO, najzdravija hrana i najnežniji obrok; DOJENJE, najbolji početak i mnogo više od hrane

IMD „Dr Vukan Čupić“ Beograd, IZJZ Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ Beograd, GZJZ Beograd, MAXI, UNICEF: Liflet, MAJČINO MLEKO, najzdravija hrana i najnežniji obrok; DOJENJE, najbolji početak i mnogo više od hrane