Недеља здравља уста и зуба у Републици Србији, обележава се cваке године током треће недеље маја, како би се указало на значај оралног здравља и велике заступљености болести уста и зуба. Ове године, у периоду од 13. до 19.маја обележава се XXIII Недеља здравља уста и зуба под слоганом ”Здрави зуби за здрав живот”.

zubi

Кампања се реализује на територији Републике Србије уз подршку Министарства здравља Републике Србије, а у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду.

Током Недеље задравља уста и зуба интензивирају се активности на информисању становништва о значају оралног здравља и мерама превенције, а посебно о потреби и могућностима да се личним и колективним ангажовањем и позитивним понашањем чува и унапређује здравље уста и зуба. Кампања има за циљ и да се додатно мотивишу појединци, породице, заједница и доносиоци одлука за активан однос према унапређивању оралног здравља Ово је посебно значајно јер обољења уста и зуба нису у довољној мери препозната као приоритетни јавноздравствени проблем.

Недеља здравља уста и зуба треба да допринесе бољем вредновању здравља уста и зуба на нивоу заједнице и појединца. Поред учешћа заједнице у промоцији и заштити здравља уста и зуба неопходна је и сарадња институција и организација (државних, приватних и удружења) у локалној заједници ради повећања одговорности и обезбеђивања услова за очување и унапређење здравља уста и зуба становништва. У обележавање Недеље здравља уста и зуба укључују се општинске власти, прехрамбена индустрија, предшколске и школске установе, средства информисања, приватни предузетници.

Недеља здравља уста и зуба треба да интензивира и размену информација између професионалаца у области који се баве различитим аспектима оралног здравља од промоције здравља, здравственог васпитања до лечења болести уста и зуба.

Носиоци и координатори активности током Недеље здравља уста и зуба, на нивоу округа су окружни институти и заводи за јавно здравље, а за територију сваке општине службе стоматолошке заштите домова здравља, уз активно учешће приватне стоматолошке праксе.

Шта је орално здравље и зашто је важно?

Орално здравље је нераскидиви део општег здравља човека и подразумева здравље уста, зуба, десни и свих потпорних ткива у устима. Обољења уста и зуба, каријес (зубни квар) и пародонтопатије (обољење потпорног апарата зуба), имају велики здравствени, социјални и економски значај те представљају јавноздравствени проблем у многим земљама света.

Чињеница да је орално здравље много више од здравих зуба и даље је недовољно прихваћена. Орално здравље је нераскидиви део општег здравља, а болести уста и зуба могу имати велики утицај и на радне способности, самопоуздање, социјалне интеракције као и на говор и спавање. Поред тога што је интегрални део општег здравља и утиче на квалитет живота, орална обољења имају утицај и на друштво и здравствене системе због великих економских трошкова.

У многим земљама, оптерећење оралним обољењима и трошкови за породицу и друштво су и даље потцењени.

Колико су учестале болести уста и зуба?

Оралне болести су међу најчешћим хроничним болестима. Иако се уз примену адекватних превентивних мера може се сачувати током читавог живота, орално здравље у свету и у Србији није на задовољавајућем нивоу.

Широм света, 90% становништва је под ризиком да оболи од неког облика обољења уста и зуба. У свету 60%-90% школске деце има каријес, а 16–40% деце узраста 6–12 година је имало неку трауму зуба услед небезбедних игралишта и школског окружења, саобраћајних удеса и насиља. Преко 50% популације у Европи пати од неког облика периодонталног обољења, а више од једне десетине становништва има тежи облик периодонталних обољења, са преваленцом између 70-85% у старосној групи 60-65 година. Висока преваленца периодонталних обољења је у вези са чињеницом да велики број старих људи нема све своје зубе и да болује од дијабетеса. У високо развијеним земљама света, 5%-10% друштвених здравствених трошкова је повезано са оралним здрављем.

Истраживање здравља уста и зуба деце, које је спровела Клиника за дечју и превентивну стоматологију Стоматолошког факултета у Београду 2008. године показује да међу трогодишњацима све здраве зубе има 55,4% деце, у групи шестогодишњака тај проценат је 21,7%, а код петнаестогодишњака свега 7,8% деце има све здраве зубе.

Упркос смањењу раширености каријеса, ово обољење и даље остаје проблем за велики број људи из Источне Европе и за социјално и економски угрожене групе становништва у свим земљама ЕУ. Орална обољења су и у Србији чешћа међу сиромашним и посебно осетљивим популационим групама.

 

Фактори ризика и мере за очување оралног здравља

Фактори ризика за настанак оралних обољења нису само лоша орална хигијена већ и фактори који су значајни и за настанак обољења срца и крвних судова, малигних обољења, дијабетеса, као што су неправилна исхрана, употреба дуванских производа, штетна употреба алкохола, али и социјалне детерминанте здравља. Употреба дувана је одговорна за скоро половину свих периодонталних обољења. Оптерећење болестима уста и зуба, као и у случају других хроничних болести, може се смањити редуковањем заједничких фактора ризика.

Опште препоруке су:

–        Смањење уноса шећера и избалансирана исхрана

–        Престанак пушења

–        Престанак или смањење конзумирања алкохола

–        Одржавање адекватне хигијене

–        Коришћење заштитне опреме за спротске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају

–        Безбедно физичко окружење

Најважнија мера за спречавање настанка каријеса и обољења десни је одржавање оралне хигијене са циљем елиминације наслага, односно бактерија са зуба и десни. Најједноставнији и општеприхваћен начин одржавања хигијене уста и зуба је четкање зуба. Расположива сазнања указују да је најважније да се четкањем темељно и редовно отклања зубни плак без оштећења меких ткива. Средства за откривање зубног плака (специјалне боје које означавају места прекривена плаком) могу повремено уз савет стоматолога послужити за контролу ефикасности технике оралне хигијене. Четкањем се не може уклонити зубни плак са свих површина зуба, па треба саветовати и употребу зубног конца за чишћење простора између зуба.

Одржавање здравих зуба током живота захтева поред редовног прања зуба и коришћења конца за зубе и посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање зубног каменца од стране стоматолога. Мере заштите зуба треба спроводити током читавог живота почевши и пре ницања зуба, тј. током трудноће. Посебно значајна циљна група за превентиван рад су труднице и деца школског и предшколског узраста код које се могу спровести скоро све мере заштите сталних и преосталих млечних зуба. То је узраст када се навике о хигијени устаљују и много тога научи о оралном здрављу.

Са циљем промоције здравља уста и зуба, унапређење здравља уста и зуба деце и омладине до 18 година и унапређење здравља уста и зуба жена у вези са трудноћом 2009. године усвојен је Национални програм превентивне стоматолошке здравствене заштите. Овим програмом се уређују активности на унапређењу и очувању здравља уста и зуба деце, омладине и жена у вези са трудноћом. Национални програм подразумева организовано спровођење превентивних мера на унапређењу здравља уста и зуба деце, омладине до 18 година и жена у вези са трудноћом, као и кординацију активности свих учесника у Републици Србији.

У циљу смањења оптерећења оралним обољењима потребно је и:

  • Бити посвећен побољшању оралног здравља као делу ЕУ политике до 2020.
  • године.
  • Указати на постојеће неједнакости у оралном здрављу
  • Потстицати размене добре праксе
  • Унапређивати податке и развијати заједничке методологије за процес прикупљања података и развијање базе знања у циљу превазилажења јаза који постоји између истраживања у области промоције оралног здравља и праксе
  • Подржати развој кадра који се бави здрављем уста и зуба

За унапређење оралног здравља потребан је организовани и мултидисциплинарни приступ заједнице за примену свих превентивних мера. Превентивни и мултидисциплинарни приступ остварен је у многим земљама света и многе од њих су значајно смањиле распрострањеност каријеса, а код пародонтопатија тренд смањења је остварен код млађег становништва.

Докази из истраживања и искуства из многих земаља света недвосмислено показују да свеобухватна превенција представља најисплативији, најједноставнији и најквалитетнији начин заштите оралног здравља.

ЛИНКОВИ:

Хигијена зуба – Новосадска телевизија

http://www.youtube.com/watch?v=EvQBlMNLGQM

Како правилно неговати зубе – Водич за родитеље

http://www.youtube.com/watch?v=EbgmC6_vM7s

Аquafresh упутство за правилно прање зуба

http://www.youtube.com/watch?v=Wz6-ZTN6Ebw

Нега зуба код деце – Др Данијела Милосављевић

http://www.youtube.com/watch?v=Fnqf2mH5AZo

Радионице за децу о значају здравих зуба – Радио Телевизија Војводине

http://www.youtube.com/watch?v=JsQ8pfPLg7k

ОralB Čukić – Прање зуба од почетка

http://www.youtube.com/watch?v=tza3izj-yjw

Коцка, Коцка, Коцкица – Чисти зуби, Здрави зуби

http://www.youtube.com/watch?v=G1_SCIJkQRk