Сећање на преминуле од AIDS-а (сиде) (International AIDS Candlelight Memorial) је једна од најстаријах и највећих мобилизационих кампања која има за циљ повећање пажње јавности у вези HIV-а и AIDS-а на глобалном нивоу, а координисана је од стране Глобалног здравственог савета (Global Health Council).

IACM30, 2013, may, 19

У мају месецу 1983. године неколико особа подстакнутих сопственим страхом, болом, гневом, губитком вољених и изолованошћу одлучило је да се прошета улицама Сан Франциска носећи паролу „Боримо се за сопствене животе“. Њима се тада прикључило још 10.000 људи који су лично или преко својих породица и пријатеља били суочени са тада мистериозном, али тешком и смртоносном болешћу.

Овогодишња, 30. кампања на глобалном нивоу посвећена сећању на преминуле од AIDS-а је, као и претходне године, координисана од стране особа које живе са HIV-ом кроз Глобалну мрежу особа које живе са HIV-ом (Global Network of People Living with HIV – GNP+), а обележава се 19. маја у 115 земаља пригодним манифестацијама које имају за циљ промовисање глобалне солидарности и заједничких акција у области HIV инфекције и AIDS-а, са акцентом на промоцију и поштовање људских права.

Данас, када у свету више од 33 милиона особа живи са HIV-ом циљ ове кампање је да поред одавања почасти преминулима и едукације становништва о HIV-у и AIDS-у, утиче и на доносиоце одлука на  локалном и националном нивоу, односно да успостави дијалог у заједници о значају и начинима успешне превенције HIV инфекције, лечењу, нези и пружању подршке особама које живе са HIV-ом, али и стварању друштвеног окружења без стигматизације и дискриминације, дајући наду новим генерацијама.

У борби против стигме и дискриминације особа које живе с HIV-ом значајна је улога не само актуелне политике, законодавства и институција, већ и заједнице у целини. Стигма и дискриминација према особама које живе са HIV-ом у Србији и њихови узроци и последице прожимају све нивое/структуре друштва. Стигма и дискриминација су главна препрека у спровођењу превентивних активности, а једна од последица је мали број особа које се одлучују на тестирање на HIV.

У нашој земљи се по десети пут обележава овај меморијал у многим градовима организовањем пригодних активности које су усмерене ка промоцији здравих стилова живота и информисању о доступним услугама на локалу, препознавању и смањењу ризичног понашања, промоцији значаја правовременог тестирања на HIV праћеног саветовањем, као и поштовању људских права особа инфицираних HIV-ом на рад, образовање и лечење, односно смањењу стигме и дискриминације према особама које живе са HIV-ом и према другим вулнерабилним популацијама, а посебно младима, женама и децом.

Од активности планиране су уличне манифестације са традиционалним паљењем свећа на црвеној траци у знак помена на преминуле од АIDS-а, промоција и пружање услуге саветовања и тестирања на HIV на терену, едукативне радионице, конференције за новинаре, подела информативно-едукативног материјала и кондома, традиционални молебан који ће oдржати у у Београду у просторијама Човекољубља, Добротворног фонда Српске православне цркве, Хуманитарни концерт за срце и душу у Културном центру  Панчево, као и бројне друге активности.

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Epidemioloska%20situacija%20krajem%202012.doc

Svetski dan secanja 2013

ЛИНКОВИ:

http://www.candlelightmemorial.org/

POSTER NA SRPSKOM, A2

http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/download/76_73df41da93cd056b3af5bc7e35c36553

POSTER NA SRPSKOM, A4

http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/download/77_619b3131c5953a662f5fa7d59e7bde2d

http://www.batut.org.rs/index.php?content=489

http://www.batut.org.rs/index.php?content=490

Plаn акtivnоsti pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Dаnа sеćаnjа nа prеminulе оd sidе, 2013.

Акtuеlnа еpidеmiоlоšка situаciја u vеzi sа HIV infекciјоm u Rеpublici Srbiјi i pоdršка оsоbаmа које živе sа HIV-оm кrајеm 2012. gоdinе