Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj povećanje pažnje javnosti u vezi HIV-a i AIDS-a na globalnom nivou, a koordinisana je od strane Globalnog zdravstvenog saveta (Global Health Council).

IACM30, 2013, may, 19

U maju mesecu 1983. godine nekoliko osoba podstaknutih sopstvenim strahom, bolom, gnevom, gubitkom voljenih i izolovanošću odlučilo je da se prošeta ulicama San Franciska noseći parolu „Borimo se za sopstvene živote“. Njima se tada priključilo još 10.000 ljudi koji su lično ili preko svojih porodica i prijatelja bili suočeni sa tada misterioznom, ali teškom i smrtonosnom bolešću.

Ovogodišnja, 30. kampanja na globalnom nivou posvećena sećanju na preminule od AIDS-a je, kao i prethodne godine, koordinisana od strane osoba koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV – GNP+), a obeležava se 19. maja u 115 zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, sa akcentom na promociju i poštovanje ljudskih prava.

Danas, kada u svetu više od 33 miliona osoba živi sa HIV-om cilj ove kampanje je da pored odavanja počasti preminulima i edukacije stanovništva o HIV-u i AIDS-u, utiče i na donosioce odluka na  lokalnom i nacionalnom nivou, odnosno da uspostavi dijalog u zajednici o značaju i načinima uspešne prevencije HIV infekcije, lečenju, nezi i pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om, ali i stvaranju društvenog okruženja bez stigmatizacije i diskriminacije, dajući nadu novim generacijama.

U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.

U našoj zemlji se po deseti put obeležava ovaj memorijal u mnogim gradovima organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem, kao i poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje, odnosno smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i prema drugim vulnerabilnim populacijama, a posebno mladima, ženama i decom.

Od aktivnosti planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV na terenu, edukativne radionice, konferencije za novinare, podela informativno-edukativnog materijala i kondoma, tradicionalni moleban koji će održati u u Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvornog fonda Srpske pravoslavne crkve, Humanitarni koncert za srce i dušu u Kulturnom centru  Pančevo, kao i brojne druge aktivnosti.

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Epidemioloska%20situacija%20krajem%202012.doc

Svetski dan secanja 2013

LINKOVI:

http://www.candlelightmemorial.org/

POSTER NA SRPSKOM, A2

http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/download/76_73df41da93cd056b3af5bc7e35c36553

POSTER NA SRPSKOM, A4

http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/download/77_619b3131c5953a662f5fa7d59e7bde2d

http://www.batut.org.rs/index.php?content=489

http://www.batut.org.rs/index.php?content=490

Plan aktivnosti povodom obeležavanja Dana sećanja na preminule od side, 2013.

Aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa HIV infekcijom u Republici Srbiji i podrška osobama koje žive sa HIV-om krajem 2012. godine