Недeља имунизације у Европском региону Светске здравствене организације (СЗО) обележава се 2013. године од 22. до 27. априла. То је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом кроз јачање уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом.

eiw2011_header (1)

Недeља имунизације у Европском региону Светске здравствене организације (СЗО) обележава се од 22. до 27. априла. То је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом кроз јачање уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом. Светска здравствена организција је покренула иницијативу за организовање Недеље имунизације у октобру 2005. године са идејом да се пажња опште јавности и здравствених радника усмери на значај имунизације као најефективније и најефикасније мере примарне превенције, у коју се од почетка укључила Република Србија.

Имунизација представља примену вакцина у спречавању и сузбијању заразних болести. Имунизацијом се на најбржи и најјефтинији начин контролишу, одстрањују и на крају искорењују многе заразне болести и зато она представља приоритет у здравственој заштити. Основни предуслов успеха имунизације је примена квалитетних и безбедних вакцина које одговарају стандардима СЗО. Једнака доступност вакцина свима и висок обухват вакцинацијом су од великог значаја.

Драматичан пад оболевања од вакцинама превентабилних болести доводи у позицију неке заразне болести да се сматрају делом прошлости у Европи. Насупрот томе, близу милион особа у Европском региону СЗО није вакцинисано основим вакцинама и болести које се могу превенирати вакцинацијом континуирано изазивају оболевање, компликације, чак и смртне исходе.

У претходним годинама земље Европског региона СЗО суочене су са епидемијама малих богиња, рубеле, заушака које се јављају код осетљиве популације која није вакцинисана или није вакцинисана на време. Како заразне болести не познају границе, епидемије се шире из земље у земљу.

Добро функционисање имунизационог система један је од кључних елемената за снажан здравствени систем и припрема земље за будуће јавноздравствене изазове. Обухват имунизацијом је један од индикатора доступности примарне здравствене заштите и  процене капацитета здравственог система.

Како епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе представљају и даље за земље Европског региона СЗО заједничке претње у области заразних болести које се могу спречити имунизацијом, неопходно је интензивирати све активности предвиђене плановима активности на одржавању статуса земље без дечије парализе и одстрањивања малих богиња у Републици Србији.

Достизање и одржавање колективног имунитета популације вакцинацијом против заразних болести  суштина је заједничких напора у свим земљама света.

ЛИНКОВИ:

http://www.zdravlje.gov.rs/showelement.php?id=5475

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2013/en/index.html

EIW2013