Svake godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sa državama članicama obeležava 31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog dima je „Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije”.

Untitled-1

Upotreba duvana je jedan od vodećih pojedinačnih faktora rizika za razvoj najčešćih hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja (maligne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, hronična opstruktivna bolest pluća i mnoge druge). Upotreba duvana ima  negativan uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja radnog i javnog prostora i predstavlja jedan od većih javnozdravstvenih problema. Svake godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sa državama članicama obeležava 31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog dima je „Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije”.

 

Specifični ciljevi kampanje u 2013. godini su:

 

• Podsticanje država  da primene član 13 Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO i vodič za primenu člana 13 i da potpuno zabrane reklamiranje i promociju duvanskih proizvoda i sponzorstva od strane duvanske industrije, kako bi što manje ljudi započelo i nastavilo da koristi duvan
• Podsticanje  lokalnih, nacionalnih i međunarodnih subjekata da se suprotstave pokušajima duvanske industrije da podriva kontrolu duvana, posebno njene pokušaje da izbegava primenu ili stopira potpunu zabranu reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzorstva od strane duvanske industrije.

 

Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije,  njeni vodiči i protokoli, čine najbolju osnovu za političke aktivnosti u svim zemljama. Član 13. Okvirne konvencije fokusira zabranu reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije. Svaka država – ugovorna strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO trebalo bi da sprovede potpunu zabranu reklamiranja i promocije svih duvanskih proizvoda i sponzorstava od strane duvanske industrije pet godina od dana stupanja na snagu ove Konvencije u toj zemlji. Dokazano je da potpuna zabrana reklamiranja dovodi do smanjenja broja osoba koje započinju sa pušenjem i nastavljaju da puše. Statistički podaci pokazuju da je zabrana reklamiranja duvana i sponzorstva duvanske industrije jedan od najisplativijih načina da se smanji potražnja za duvanom.

 

Uprkos efikasnosti potpune zabrane, prema Izveštaju SZO o globalnoj epidemiji duvana iz 2011. godine,  u 2010. godini samo je 6% svetske populacije u potpunosti bilo zaštićeno od reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duvanske industrije. U Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije nalazi se najveći broj država (77%) koje su zabranile reklamiranje na televiziji, radiju i u štampanim medijima, iako ne sve oblike direktnog i/ili indirektnog reklamiranja. Međutim, Evropski region SZO zaostaje za većinom drugih regiona SZO u pogledu zabrane reklamiranja na mestu prodaje i u međunarodnim medijima, a samo nekoliko država ima zabranu skoro svih oblika direktnog i indirektnog reklamiranja.

 

Uporedo sa povećanjem broja zemalja koje idu ka tome da u potpunosti ispuni svoje obaveze koje proističu iz Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO, duvanska industrija pokušava sve agresivnije da potkopa obaveze iz Konvencije, među njima i da oslabi javnozdravstvene napore da se zabrani reklamiranje, promocija i sponzorstvo. Na primer, tamo gde je zakonom zabranjeno reklamiranje duvanskih proizvoda postavljaju se na mestu prodaje ogromni ekrani velike rezolucije ili tamo gde se duvanski proizvodi moraju pakovati na standardizovan način, jednoobrazno, duvanska industrija se sudi sa državama u njihovim sudovima i uz pomoć međunarodnih trgovinskih mehanizama. S druge strane, duvanska industrija koristi sponzorisanje i, posebno taktiku korporativne društvene odgovornosti, da bi prevarila javno mnenje i da bi stanovništvo poverovalo u njenu čestitost i dobre namere, dok u stvari pokušava da izbegne političku i zakonsku obavezu. U Evropi duvanska industrija koristi rupe u zakonima o kontroli duvana, poturajući društvenu prihvatljivost i normalizaciju upotrebe duvana.

 

Ratifikacijom Okvirne konvencije o kontroli  duvana Svetske zdravstvene organizacije Republika Srbija se, zajedno sa još 176 zemalja sveta, obavezala na sveobuhvatnu  akciju u cilju kontrole duvana i na taj  način kontrolu duvana postavila kao prioritet. Kontrola duvana u Republici Srbiji je važan aspekt i u procesu harmonizacije sa zemljama Evropske unije. U Strategiji za kontrolu duvana Republike Srbije navodi se da je neophodno podržati i medijski promovisati  obeležavanje 31.  maja  –  Svetskog   dana bez   duvanskog dima.

 

Kao i prethodnih godina,  uz podršku Ministarstva zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i drugim partnerima, u okviru obeležavanja 31. maja – Svetskog dana bez duvanskog dima organizuje kampanju na nacionalnom nivou. Ovaj datum svake godine obeležavaju i druge države kako bi naglasile zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i pokrenule akcije koje treba da doprinesu efektivnim politikama smanjenja upotrebe duvana sa posebnim fokusom na aktuelnu temu.

Sveobuhvatna saradnja i koordinacija na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou između društvenih segmenata koji se bave kontrolom duvana i drugih sektora društva, presudna je za unapređenje napora u kontroli duvana.

U okviru obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima u Republici Srbiji se sprovodi veliki broj aktivnosti koje, između ostalog, uključuju koordintivne i stručne aktivnosti instituta/zavoda za javno zdravlje i organizaciju brojnih javnih manifestacija u  velikom broju gradova i opština  Republike Srbije. Pored navedenih aktivnosti, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa partnerima i stručnjacima iz oblasti kontrole duvana organizuje i stručnu konferenciju koja je namenjena svim profilima zdravstvenih radnika i saradnika, ali i saradnicima iz drugih sektora koji imaju značajnu ulogu u kontroli duvana.

http://www.izjzv.org.rs/

Najvažnije mere kontrole duvana su od 2008. godine poznate i pod akronimom „OSNAŽITI“ (MPOWER): Monitor– Praćenje raširenosti pušenja i preventivnih politika; Protect – Zaštita ljudi od duvanskog dima na javnim mestima; Offer  Obezbeđenje pomoći za odvikavanje od pušenja: Warn  Upozoravanja na opasnosti od duvana (putem slikovnih upozorenja na pakovanjima duvanskih proizvoda i mas-medijskih kamanja); EnforceOsnaživanje zabrane reklamiranja, promocije i sponzorisanja duvanskih proizvoda i Raise Povećanje poreza na duvanske proizvode.

LINKOVI:

http://www.batut.org.rs/index.php?content=494

http://www.batut.org.rs/index.php?content=505

http://www.izjzv.org.rs/

:

Brošura ne pali

Plakat

Činjenice o pušenju 

Poster