У периоду од  4. октобра – 30. новембра 2013. године Министарство здравља Републике Србије спроводи истраживање здравља становништва на територији Србије, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут“, у оквиру реализације пројекта „Пружање унапређених услуга на локаном нивоу“-ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке.

zdravo baner 160x160

Истраживање ће обухватити 6500 домаћинстава, односно њихове чланове старије од 7 година, на територији целе Републике Србије, у градским и сеоским срединама, одабраних методом случајног узорка.

Учешће у истраживању је добровољно,  а разговор са члановима домаћинства, као и  мерење висине, тежине и крвног притиска, обавиће професионални тимови анкетара, уз подршку медицинских радника.

Садржај упитника сачињен је на основу препорука Светске здравствене организације и истраживања здравља која се спроводе у земљама Европске Уније, чија методологија је у потпуности преузета (EHIS), као и на основу упитника из претходна два истраживања спроведена 2000. и 2006. године.

Тајност и поверљивост добијених информација су загарантоване јер ће се сви подаци добијени из разговора са учесницима у анкети посматрати само групно и користиће искључиво за анализе.

Подаци добијени из истраживања здравља становништва, и то на основу изјава самих грађана, показаће до каквих је промена дошло у понашању и навикама, као и потребама које су повезане са здрављем и коришћењем здравствене заштите.

zdravo baner 350x250

ЛИНКОВИ:

http://stanjezdravlja2013.rs/

http://www.youtube.com/watch?v=DWK0FIjL71o