U periodu od  4. oktobra – 30. novembra 2013. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut“, u okviru realizacije projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou“-DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke.

zdravo baner 160x160

Istraživanje će obuhvatiti 6500 domaćinstava, odnosno njihove članove starije od 7 godina, na teritoriji cele Republike Srbije, u gradskim i seoskim sredinama, odabranih metodom slučajnog uzorka.

Učešće u istraživanju je dobrovoljno,  a razgovor sa članovima domaćinstva, kao i  merenje visine, težine i krvnog pritiska, obaviće profesionalni timovi anketara, uz podršku medicinskih radnika.

Sadržaj upitnika sačinjen je na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije i istraživanja zdravlja koja se sprovode u zemljama Evropske Unije, čija metodologija je u potpunosti preuzeta (EHIS), kao i na osnovu upitnika iz prethodna dva istraživanja sprovedena 2000. i 2006. godine.

Tajnost i poverljivost dobijenih informacija su zagarantovane jer će se svi podaci dobijeni iz razgovora sa učesnicima u anketi posmatrati samo grupno i koristiće isključivo za analize.

Podaci dobijeni iz istraživanja zdravlja stanovništva, i to na osnovu izjava samih građana, pokazaće do kakvih je promena došlo u ponašanju i navikama, kao i potrebama koje su povezane sa zdravljem i korišćenjem zdravstvene zaštite.

zdravo baner 350x250

LINKOVI:

http://stanjezdravlja2013.rs/

http://www.youtube.com/watch?v=DWK0FIjL71o