31. мај, Светски дан без дуванског дима, 2014. године обележава се под слоганом: „Веће таксе на дуван – Мање смрти и болести“.

WHO_WNTD_Chalk_r10
Једна од најефективнијих мера у контроли ширења употребе дувана је повећање цене цигарета кроз повећање такси.
Повећање цене цигарета за 10%  смањује потражњу за цигаретама за 4% у развијеним земљама и за 8% у неразвијеним и земљама у развоју.На повећање цена најосетљивији су сиромашни грађани и млади.
Пушење је водећи фактор ризика у Србији који доприноси смртности и одговоран је за 13,7% изгубљених година живота.
Највећи утицај дуван има за настанак рака плућа, исхемијске болести срца и хроничне опструктивне болести плућа.
У Србији, према подацима Истраживања здравља становника, свакодневно или повремено пуши односно 38,1% мушкараца и 29,9% жена.
У односу на истраживање из 2000. године, учесталост пушења смањила се за 9,8% код мушкараца и 3,8% код жена.
И поред оваквог тренда, који је свакако резултат спровођења свеобухватних мера, још увек предстоји дуг пут пред свима који се баве превенцијом пушења.
Посебно забрињавајуће је да чак трећина свих трудница у нашој земљи пуши у неком периоду трудноће или у целој трудноћи упркос последицама које дувански дим може имати на плод. Уколико жена пуши током трудноће или је изложена пасивном пушењу, то је већи ризик од побачаја, мртворођења, рађања детета мале телесне тежине, синдрома изненадне смрти детета, као и чешће појаве алергијских болести код деце, чешћих инфекција респираторних органа и упале средњег уха.
Усвајањем Оквирне конвенције о контроли дувана 2006. године, као и националне Стратегије контроле дувана 2007. године, наша земља је активности у овој области поставила као приоритет и дефинисала мере за смањење понуде и тражње за дуванским производима.
Донете законске мере у области забране продаје дуванских производа малолетним лицима, забране рекламирања, као и заштита становништва од изложености дуванском диму у радном и јавном простору, представљају неопходан предуслов за делотворно спровођење стратешких смерница у пракси.
Протеклих година значајне активности су спроведене на унапређењу информисаности и знања популације о штетности пушења и начинима превенције, пре свега кроз обележавање датума из календара здравља, ширење мреже саветовалишта за одвикавање од пушења, спровођење здравствено васпитног рада у здравственим и образовним установама.
ЛИНКОВИ:
Градски завод за јавно здравље, Београд
http://www.zdravlje.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Asvetski-dan-bez-duvanskog-dima-31052014&catid=44%3Aaktuelno&Itemid=213&lang=sr-lat