Tokom vanredne situacije potrebno je, na vakcinalnim punktovima, sprovoditi imunizaciju u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (Sl.gl.RS 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13) lica određenog uzrasta, lica po kliničkim i epidemiološkim indikacijama.

 

Sprovoditi kontinuirano, a po potrebi i pojačati nadzor nad temperaturnim uslovima čuvanja vakcina na svim vakcinalnim punktovima najmanje dva puta dnevno. Ukoliko ima najavljenih isključenja struje, a zdravstvena ustanova nema agregat, potrebno je da vakcine u režimu hladnog lanca i u koordinaciji sa epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravlje Sombor, prebacite tamo gde ima adekvatnih uslova.

 

Ukoliko je punkt poplavljen ili duže vreme bez struje u obavezi ste da u dogovoru sa nadležnom epidemiološkom službom iste spakujete za odlaganje u cilju njihovog uništavanja u Institutu Torlak.

 

U slučajevima  nestanka  struje  na  punktovima, obavestiti Zavod za javno zdravlje Sombor na ostupan od 00.00-24.00h, u toku vanredne  situacije, gde ćete dobiti detaljna uputstva.

 

Imajući u vidu nastale vanredne okolnosti kao i mogućnost povređivanja i nastanka tetanogenih rana (povrede glave, ujedne, ubodne, oguljotine, poderotine, razderotine, povrede u blizini velikih krvnih sudova i sl.) kao i da je imunizacija jedina mera prevencije tetanusa,a povređena lica najverovatnije neće posedovati dokumentaciju, treba postupiti na sledeći način :

 

  1. Lica koja su potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa za svoj uzrast, a od poslednje doze do povrede je prošlo manje od 10 godina, ne dobijaju ni vakcinu ni imunoglobulin.

 

  1. Lica koja su potpuno vakcinisana i revakcinisana za svoj uzrast, a od poslednje doze do povrede je prošlo više od 10 godina, dobijaju jednu dozu TT vakcine i 250 IJ imunoglobulina, odmah po povređivanju.

 

  1. Lica koja nisu vakcinisana, lica koja su nepotpuno vakcinisana ili nemaju dokaze o imunizaciji protiv tetanusa dobijaju jednu dozu TT vakcine odmah i 250 IJ imunoglobulina i to istovremeno i intramuskularno u suprotni ekstremitet. Druga doza vakcine se daje u razmaku ne kraćem od mesec dana, treća doza 6 mseci nakon druge, a četvrta godinu dana nakon treće

 

 

Potrebno je, u saradnji sa epidemiolokom službom ZZJZ Sombor, omogućiti redovnu imunizaciju dece predčolskog i školskog uzrasta izmeštene iz područja zahvaćenog poplavama, uključujući i onu smeštenu u centrima za kolektivni smeštaj.

 

U fazi sanacije pplavljenih područja postoji povećan rizik od određenih zaraznih bolesti, u prevenciji kojih, pored opštih mera je preporučeno primeniti i specifične po epidemiološkim indikacijama kod eksponiranih lica (npr. imunizacija protiv tetanusa, hepatitisa A i B, trbušnog tifusa…), imajući u vidu najavljenu mogućnost donacija nekih proizvođača.