26. jun, međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, obeležava se pod pokroviteljstvom Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal [United Nations Office on Drugs and Crime – (UNODC)], počevši od 2000. godine. 2014. godine pod sloganom: “Poruka nade – Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti”

WDD14_logo_EN

Prema Nacionalnom istraživanju o stilovima života stanovništva Srbije 2014. godine – korišćenje psihoaktivnih supstanci i igre na sreću, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut” – Upotreba droga, bar jednom u toku života, zabeležena je kod 8% od ukupne populacije, uzrasta od 18 do 64 godine (10,8% muškaraca i 5,2% žena), sa većom zastupljenošću (12,8%) kod mlađe odrasle populacije od 18 do 34 godine. Najčešće korišćena droga, prema rezultatima istraživanja  je kanabis, koju je u prethodnih godinu dana koristilo 1,6% populacije uzrasta 18–64 i 3,4% populacije 18–34. Ostale ilegalne psihoaktivne supstance je u toku prethodnih godinu dana koristilo manje od 0,1% populacije.

Učestalost upotrebe droga u Srbiji niža je u poređenju sa zemljama EU.

Više o ovom istraživanju možete saznati na:

Nacionalno istraživanje o stilovima života stanovništva Srbije 2014. godine – korišćenje psihoaktivnih supstanci i igre na sreću

http://www.batut.org.rs/download/novosti/Istrazivanje%20droge%202014.pdf

LINKOVI:

SVETSKA DROGA KAMPANJA

WORLD DRUG CAMPAIGN

Kancelarija UN za Drogu i Kriminal

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

http://www.unodc.org/drugs/en/about-the-world-drug-campaign/index.html

Institut za javno zdravlje Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut»

http://www.batut.org.rs/index.php?content=918