Datum: 12.08.2014.
Broj: 1564/2014.
Centar za higijenu i humanu ekologiju

PREDMET: Rezultati analiza

Uzorci vode za piće A 2237-2246 uzorkovane 07.08.2014. sa hidranata i vodovodne mreže gradskog vodovoda u Somboru ODGOVARAJU zahtevima Pravilnika.
Voda je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna i može se koristiti za piće, kuvanje i sanitarno higijenske namene.

ZZJZ SOMBOR