Datum: 07.08.2014.
Broj: 1523/2014.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Pokrajinskom sanitarnom ins. M. Laziću
JKP „Vodokanal“ Sombor
Štabu za vanredne situacije Zapadno – Bačkog okruga
Načelniku Zapadno – Bačkog okruga
IZJZ Vojvodine
IZJZ Srbije „Dr Milan Jovanović Btut“

Predmet: Stručno mišljenje o problemu vodosnabdevanja u naseljenom mestu Sombor

U toku redovne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće u Somboru izvršene 31.07.2014. godine (analiza završena 06.08.2014.) u pet uzorka uzetih na sledećim hidrantima Veljka Čubrilovića – Nova, Prizrenska Dr R Rip, B. Lukačev – Ž. Đuroševića, B. Žižića – B.Miladinov i I. Miutinovića – Markovićeva izolovane su koliformne bakterije i stoga voda nije bila u skladu sa zahtevima “Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br. 42/98” odnosno bila je mikrobiološki neispravna. Navedene bakterije se uništavaju prokuvavanjem vode u trajanju od 10 min. Voda se može koristiti u sanitarno-higijenske svrhe. U toku dana 07.08.2014. ponovljeno je uzorkovanje vode za piće na navedenim lokacijama kao i iz vodovodne mreže i rezultati analiza se očekuju početkom sledeće nedelje.

Centar za higijenu i humanu ekologiju: Prim. mr sci. med. dr Dragoslava Čubrilo , dr Jelena Zelić, spec. higijene

Direktor ZZJZ Sombor: dr Srđan Merei