Под покровитељством ФАО организације Уједињених Нација, Светски дан хране обележава се 16. октобра, ове године под слоганом „Породични Фармери – Хране свет, Брину за Земљу“.

 

event141016-familyfarming

Породична фарма недовојиво је повезана са националном и глобалном безбедношћу хране.

И у развијеном, и у свету у развоју, она је предоминанти облик пољопривреде у производном сектору.

Породична фарма укључује све породично-базиране пољопривредне активности; повезана је са неколико области руралног развоја.

У свету има преко 570 милиона фарми у власништву преко 500 милиона породица.

Оне су одговорне за најмање 56% пољопривредне производње.

Породична производња постоји у:

  • пољопривреда
  • шумарство
  • рибарство
  • сточарство
  • аквакултура

Породични фармери раде на значајном делу светског пољопривредног земљишта.

Азија 85%
Северна и Централна Америка 83%
Европа 68%
Африка 62%
Јужна Америка 18%

Породични фармери управљају својом земљом и одржавају значајно висок ниво производње упркос мањем приступу производним ресурсима – пољопривредни инпути (финансирање) и подршка.

У Бразилу, породични фармери обезбеђују просечно око 40% производње главних усева радећи на мање од 25% пољопривредног земљишта.

Породични фармери на Фиџију обезбеђују 84% производње јама, пиринча, маниока, кукуруза и пасуља, а раде на само 47,4% пољопривредног земљишта.

У САД, породични фармери производе 84% од укупне производње – укупно 230 билиона УСД, радећи на 78% пољопривредног земљишта.

Породична фарма чува традиционалне прехрамбене производе, доприноси уравнотеженој исхрани и светском агро-биодиверзитету као и одрживој употреби природних ресурса.

Више од 3,5 миљарде људи зависи од пиринча – који им је потребан за најмање 20% дневних енергетских потреба.

Више од 1 миљарде људи живи (зарађује) од производње пиринча.

Породичне фарме су главни извор производње пиринча – посебно у Азији.

УН су декларисале 2014 годину као међународну годину породичне пољопривреде.

У складу с тим, ФАО, у сарадњи са својим партнерима, има своје циљеве:

  • Подржавање развоја пољопривредних, енвиронменталних и социјалних служби (политика) за одржање породичних фарми
  • Повећање знања, комуникације и јавне пажње
  • Боље разумевање потреба, потенцијала и ограничења породичне пољопривреде и осигурање техничке подршке
  • Стварање синергије пословања у циљу одржања породичних фарми

ЛИНКОВИ:

Food and Agricultural Organization of the United Nations

World Food Day

http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

Поводом обележавања Светског дана хране, 16. октобра 2014. године, и Октобра, Месеца правилне исхране, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,  Центар за промоцију здравља, мрежа Института / Завода за јавно здравље Републике Србије, уз подршку Министарства здравља Републике Србије, расписали су:

Ликовни и Литерарни

КОНКУРС

World_Food_Day-420x296

 

 

 

 

за децу ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА и ученике ОСНОВНИХ ШКОЛА, у 2 категорије: IIV разреда, и VVIII разреда

на ТЕМУ

ПРАВИЛНА ИСХРАНА ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ“

Радове доставити до 17. октобра 2014. године:

Завод за јавно здравље

Светски дан хране, 2014

Војвођанска 47

25000 Сомбор

или на Е-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

На полеђини, или у доњем десном углу рада, написати:

за децу ПРЕДШКОЛСКИХ установа:

Име и презиме, Број навршених година живота

Назив предшколске установе, Објекат, Место

Васпитач

за ученике ОСНОВНИХ ШКОЛА:

Име и презиме, Разред, Одељење, Број навршених година живота

Школа, Место

Учитељ/ Наставник

Формат пaпира за ликовне радове максимално до 35×50 цм.


 

 


Сваке године, 16. октобра, обележава се светски дан хране.

а у нашој земљи и Октобар, месец правилне исхране.

Циљ активности кампање је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања појединаца у вези са здрављем и правилним навикама у исхрани најшире популације, а посебно деце и младих.

Формирање правилних навика у исхрани је важно од најранијег узраста, посебно када је реч о редовности оброка током дана, разноврсности намирница које се користе у исхрани, начину њихове припреме и количинама. Савремен начин живота донео је и промену у начину исхране који карактеришу нередовни оброци, већи унос тзв.брзе хране, мањи унос поврћа и воћа. Циљ активности кампање је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања у вези са здрављем и правилним навикама у исхрани најшире популације, а посебно деце и младих.