Pod pokroviteljstvom FAO organizacije Ujedinjenih Nacija, Svetski dan hrane obeležava se 16. oktobra, ove godine pod sloganom “Porodični Farmeri – Hrane svet, Brinu za Zemlju”.

 

event141016-familyfarming

Porodična farma nedovojivo je povezana sa nacionalnom i globalnom bezbednošću hrane.

I u razvijenom, i u svetu u razvoju, ona je predominanti oblik poljoprivrede u proizvodnom sektoru.

Porodična farma uključuje sve porodično-bazirane poljoprivredne aktivnosti; povezana je sa nekoliko oblasti ruralnog razvoja.

U svetu ima preko 570 miliona farmi u vlasništvu preko 500 miliona porodica.

One su odgovorne za najmanje 56% poljoprivredne proizvodnje.

Porodična proizvodnja postoji u:

  • poljoprivreda
  • šumarstvo
  • ribarstvo
  • stočarstvo
  • akvakultura

Porodični farmeri rade na značajnom delu svetskog poljoprivrednog zemljišta.

Azija85%
Severna i Centralna Amerika83%
Evropa68%
Afrika62%
Južna Amerika18%

Porodični farmeri upravljaju svojom zemljom i održavaju značajno visok nivo proizvodnje uprkos manjem pristupu proizvodnim resursima – poljoprivredni inputi (finansiranje) i podrška.

U Brazilu, porodični farmeri obezbeđuju prosečno oko 40% proizvodnje glavnih useva radeći na manje od 25% poljoprivrednog zemljišta.

Porodični farmeri na Fidžiju obezbeđuju 84% proizvodnje jama, pirinča, manioka, kukuruza i pasulja, a rade na samo 47,4% poljoprivrednog zemljišta.

U SAD, porodični farmeri proizvode 84% od ukupne proizvodnje – ukupno 230 biliona USD, radeći na 78% poljoprivrednog zemljišta.

Porodična farma čuva tradicionalne prehrambene proizvode, doprinosi uravnoteženoj ishrani i svetskom agro-biodiverzitetu kao i održivoj upotrebi prirodnih resursa.

Više od 3,5 miljarde ljudi zavisi od pirinča – koji im je potreban za najmanje 20% dnevnih energetskih potreba.

Više od 1 miljarde ljudi živi (zarađuje) od proizvodnje pirinča.

Porodične farme su glavni izvor proizvodnje pirinča – posebno u Aziji.

UN su deklarisale 2014 godinu kao međunarodnu godinu porodične poljoprivrede.

U skladu s tim, FAO, u saradnji sa svojim partnerima, ima svoje ciljeve:

  • Podržavanje razvoja poljoprivrednih, environmentalnih i socijalnih službi (politika) za održanje porodičnih farmi
  • Povećanje znanja, komunikacije i javne pažnje
  • Bolje razumevanje potreba, potencijala i ograničenja porodične poljoprivrede i osiguranje tehničke podrške
  • Stvaranje sinergije poslovanja u cilju održanja porodičnih farmi

LINKOVI:

Food and Agricultural Organization of the United Nations

World Food Day

http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

Povodom obeležavanja Svetskog dana hrane, 16. oktobra2014. godine, i Oktobra, Meseca pravilne ishrane, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“,  Centar za promociju zdravlja, mreža Instituta / Zavoda za javno zdravlje Republike Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, raspisali su:

Likovni i Literarni

KONKURS

World_Food_Day-420x296

 

 

 

 

za decu PREDŠKOLSKIH USTANOVA i učenike OSNOVNIH ŠKOLA, u 2 kategorije: IIV razreda, i VVIII razreda

na TEMU

PRAVILNA ISHRANA ZA DOBRO ZDRAVLJE”

Radove dostaviti do 17. oktobra 2014. godine:

Zavod za javno zdravlje

Svetski dan hrane, 2014

Vojvođanska 47

25000 Sombor

ili na E-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

Na poleđini, ili u donjem desnom uglu rada, napisati:

za decu PREDŠKOLSKIH ustanova:

Ime i prezime, Broj navršenih godina života

Naziv predškolske ustanove, Objekat, Mesto

Vaspitač

za učenike OSNOVNIH ŠKOLA:

Ime i prezime, Razred, Odeljenje, Broj navršenih godina života

Škola, Mesto

Učitelj/ Nastavnik

Format papira za likovne radove maksimalno do 35×50 cm.


 

 


Svake godine, 16. oktobra, obeležava se svetski dan hrane.

a u našoj zemlji i Oktobar, mesec pravilne ishrane.

Cilj aktivnosti kampanje je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.

Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove pripreme i količinama. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koji karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv.brze hrane, manji unos povrća i voća. Cilj aktivnosti kampanje je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.