Referentna laboratorija  za meningokok i  hemofilus  ZZJZ Sombor,  u saradnji sa Referentnom laboratorijom za pneumokok (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu), bila je koorganizator kursa kontinuirane  medicinske edukacije, sa temom “MENINGITISI  IZAZVANI  INKAPSULIRANIM  BAKTERIJAMA ” koji je održan 04. 04. 2014. godine u Beogradu, Hotel “Park“, pod pokroviteljstvom   UMMS ( Udruženje medicinskih mikrobiologa Srbije).

Kurs je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije, kao domaći  kurs prve kategorije, koji slušaocima donosi 6 poena, a predavačima 12 poena.

Održano je pet predavanja: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae – opšte karakteristike; Mikrobiološka dijagnostika bakterijskih meningitisa; Rezistencija meningokoka i hemofilusa na antibiotike; Konjugovane meningokokne i hemofilusne vakcine – sastav, efekti davanja – dr med. Snežana Delić, subspec. kliničke mikrobiologije i Metode molekularne tipizacije meningokoka i pneumokoka i značaj –  Davor Čulić, dipl. molekularni biolog i fiziolog

Referentna laboratorija  za meningokok i  hemofilus  ZZJZ Sombor,  u saradnji sa Referentnom laboratorijom za pneumokok (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu), bila je koorganizator kursa kontinuirane  medicinske edukacije, sa temom “MENINGITISI  IZAZVANI  INKAPSULIRANIM  BAKTERIJAMA ” koji je održan 04. 04. 2014. godine u Beogradu, Hotel “Park“, pod pokroviteljstvom   UMMS ( Udruženje medicinskih mikrobiologa Srbije).

Kurs je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije, kao domaći  kurs prve kategorije, koji slušaocima donosi 6 poena, a predavačima 12 poena.

Održano je pet predavanja: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae – opšte karakteristike; Mikrobiološka dijagnostika bakterijskih meningitisa; Rezistencija meningokoka i hemofilusa na antibiotike; Konjugovane meningokokne i hemofilusne vakcine – sastav, efekti davanja – dr med. Snežana Delić, subspec. kliničke mikrobiologije i Metode molekularne tipizacije meningokoka i pneumokoka i značaj –  Davor Čulić, dipl. molekularni biolog i fiziolog