Evropska Nedelja Prevencije Raka Grlića Materice obeležava se od 25. do 31. januara 2015. godine.

pearl

 

Rak grlića materice je danas još uvek ozbiljan problem javnog zdravlja u Evropi. U celoj Evropi, u 60 000 žena se otkrije ova bolest svake godine, a oko 30 000 žena godišnje umre zbog raka grlića materice. Možda još važnije, u svakom trenutku u Evropi 175 000 žena živi sa ovim rakom, bilo da je njihovo lečenje u toku ili ne. U okviru proširene Evropske unije od 28 članica, godišnje se u oko 33 000 žena dijagnostikuje rak grlića materice, a 15 000 žena umre od ove bolesti. Međutim, u poređenju sa Unijom od 15, situacija u novim zemljama članicama i drugim zemljama Istočne Evrope je znatno lošija, jer su u ovim zemljama  incidenca i mortalitet ponekada i dvostruko veći.

Učestalost raka grlića materice jako varira između raznih evropskih zemalja, i dok jedne imaju najniži broj obolelih u svetu, druge su među zemljama sa najvećom stopom obolevanja. Ove razlike postoje u najvećoj meri zbog nedostatka dobro organizovanih programa za skrining. Srbija je među najugroženijim zemljama u Evropi po broju žena obolelih od raka grlića materice sa oko 1500 novih slučajeva godišnje. Veliki broj naših žena prvi put se javi ginekologu kada je bolest već uzela maha i kada je lečenje teško i neizvesno. Nažalost, oko 500 žena u svake godine u Srbiji izgubi život zbog raka grlića materice. Većina ovih slučajeva mogla se sprečiti da je bolest otkrivena na vreme i da se na vreme pristupilo lečenju.

Zajedno sa efikasnom edukacijom koja bi osigurala da žene odlaze na redovne preglede, skrining programi bi sigurno smanjili problem koji predstavlja ovaj rak u tim zemljama i omogućili svim građanima Evrope jednak kvalitet i pristup zdravstvenim uslugama

Skrining na rak grlića meterice u Evropi obavlja se na veoma različite načine, počevši od visoko organizovanih skring programa, preko neorganizovanog skrininga, pa do potpunog nedostatka skrininga. Iako je dobro poznato da organizovani programi za skrining obezbeđuju najbolju zaštitu od raka grlića materice, trenutno samo 7 od 28 zemalja Evropske Unije (Danska, Finska, Mađarska, Holandija, Slovenija, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) kao i par regiona Italije i Francuske imaju organizovan skrining program. U drugim delovima Evrope, prevencija raka grlića materice se razlikuje, negde je prisutan oportunistički (samoinicijativni) skrining, dok se u drugim zemljama skrining uopšte ne sprovodi.

Imajući u vidu ove razlike, uputstvom datim još 2. decembra 2003. (2003/878/EC), Savet Evropske Unije je preporučio da sve evropske države treba da :

 • postave naučno zasnovan skrining za rak (grlića materice) koji kroz sistematski pristup uključuje celu populaciju i podrazumeva kontrolu kvaliteta na svim relevantnim nivoima (organizovani programi za skrining raka grlića materice).
 • za one čiji je test abnormalan grantuju postojanje adekvatnih komplementarnih diagnostičkih procedura, tretmana, psihološke podrške i post-opertivne nege
 • osiguraju ljudske i finansijske resurse potrebne za uspostavljanje odgovarajuće organizacije i kontrole kvaliteta
 • uspostave sistematski poziv na skrining i osiguranje kvaliteta na svim potrebnim nivoima, kao i efikasan odgovarajući sistem za diagnostiku, tretman i postoperativnu negu.
 • se postaraju da su ljudi koji učestvuju u skriningu u potpunosti upoznati sa njegovim prednostima i potencijalnim rizikom (adekvatni programi za edukaciju o javnom zdravlju).

Juna 2006 tokom predsedavanja Austrije Savet Evropskog parlamenta doneo je zaključke, po kojima se rak grlića materice priznaje kao jedan od najvećih problema ženskog zdravlja.

Rak grlića materice je jedini kancer koji bi praktično mogao biti eliminisan kombinacijom efikasnog skrininga i korišćenjem novih tehnologija, kao što je vakcinacija protiv HPV-a.

Profesionalno organizovane kampanje za edukaciju o zdravlju su dakle, hitno potrebne kako bi žene saznale kako da se zaštite od ove bolesti. Takođe je veoma važno da političari dobiju bolja saznanja o prednostima organizovanog skrininga za rak grlića materice i tome kako ga najbolje kombinovati sa novim tehnologijama kako bi u svojim zemljama postigli maksimalnu zaštitu od ove bolesti.

Zato je tema prve Evropske nedelje za prevenciju raka grlića materice koju je inicirala je Evropska asocijacija protiv rak grlića materice (European Cervical Cancer Association-ECCA), «Znanje i akcija», što ilustruje podjednako potrebu za edukacijom koja će povećati nivo saznanja o prevenciji raka grlića materice kod žena, ali i neophodnost da političari i odgovorni za javno zdravlje uđu u akciju sada i učine nešto kako bi se uveli efikasni, organizovani programi za skrining.

Kroz edukativnu kampanju apeluje se na žene da od mladosti i tokom celog života redovno idu na ginekološke preglede. Nikako ne treba čekati simptome, jer se oni javljaju kada je bolest već odmakla! Pregled Papanikolau testom (po engleskoj reči nazvani “skrining”), je kratak i bezbolan, i može otkriti promene na grliću materice u fazi koja prethodi raku. Ako te promene imaju rizik da prerastu u rak, jednostavan, ambulantno obavljen, tretman je dovoljan da se one otklone i da žena bude izlečena. A od pojave vakcinacije, postoji čak nada da će kombinacijom skrininga i vakcinacije ova virusna bolest, krajem 21. veka, možda biti potpuno iskorenjena.

Prva evropsku nedelju za prevenciju raka grlića materice je održana od 21. do 28. januara 2007 godine. Bila je zvanično otvorena u Evropskom Parlamentu od strane Intersne grupe za rak grlića materice. Nekoliko prezentacija koje su predstavili Ministar zdravlja, vodeći stručnjaci za rak grlića materice i članovi Evropskog Parlamenta su ilustrovali ključne elemente teme nedelje: ²Znanje i akcija². Stotinak ljudi, među kojima, članovi Interesne grupe za rak grlića materice u Evropskom Parlamentu, poslanici Evropskog parlamenta, članovi Evropske komisije, predstavnici ne-vladinih organizacija i učesnici radionice ²STOP raku grlića materice² prisustvovali su ovom skupu.

Ovim manifestom Interesna grupa za rak grlića materice u Evropskom Parlamentu, zajedno sa Evropskom asocijacijom protiv raka grlića materice i mnogim organizacijama širom Evrope, poziva Evropski Parlament, Evropsku Komisiju i vlade evropskih država da:

 • rade brzo kako bi uvele efikasne i organizovane programe za skrining raka grlića materice, u skladu sa uputstvima evropske unije za osiguravanje kvaliteta u skriningu za rak glića materice. Takođe su potrebni profesionalno organizovani programi za edukaciju o zdravstvu, kako bi se garantovalo da sve žene u potpunosti koriste usluge koje im stoje na raspolaganju, a zdravstveni radnici sprovode skrining na najvišem profesionalnom nivou
 • pojednostave razmenu najboljih iskustavai između država članica kako bi ekspertiza svetskog nivoa koja postoji u nekim državama članicama mogla biti primenjena u celoj evropskoj uniji

 

 

U okviru Nedelje prevencija raka grlića materice u Srbiji će se održati nekoliko događanja, zahvaljujući podršci: Ministarstva za zdavlje Srbije, Kancelarija za skring raka iz IZJZS “dr Milan Jovanović  Batut”, UGOS-a (Udruženja  za ginekološku onkologiju Srbije), Insituta za ginekologiju i akusertvo Kliničkog Centra Srbije.

Predavanja o karcinomu grlića materice i načinima njegove prevencije održaće se kroz mrežu od 24 Okružnih zavoda za javno zdravlje, kao i više  Domova zdravlja u širom zemlje.  Loklani eksperti će tom prilikom informisati žene o tome šta mogu da učine kako bi izbegle pojavu raka grlića materice.

28.01.2015. će se u Rektoratu BU održati predavanje na ovu temu u organizaciji IFMSA (International Federation of Medical Students Association).

Počevši od ove nedelje, u Domovima zdravlja i Centrima za prevencije moći će se naći kratki promotivni materijal, brošure i edukativne knjižice za žene o uzrocima ove bolesti, njenoj prevenciji i mogućnostima ranog lečenja.

Rak grlića materice je još uvek ozbiljan problem javnog zdravlja u Evropi. Svake godine ova bolest se otkrije  kod 60 000 žena,  a oko 30 000 žena godišnje umre zbog raka grlića materice. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15  do 44 godine.

Obolevanje i umiranje od raka grlića materice u Srbiji

Prema zvaničnim podacima u 2012. godini, rak grlića materice po učestalosti je  bio treći  uzrok obolevanja, odmah posle raka dojke i kolorektuma, a peti uzrok umiranja i to posle raka dojke, bronha i pluća, kolorektuma i pankreasa.

Prema podacima iz 2012.godine stopa incidencije (oboljevanja) u centralnoj Srbiji je iznosila 23,2 obolelih žena na 100.000. Više stope obolevanja od prosečne u centralnoj Srbiji su zabeležene u Pčinjskom (36,9/100.000), Zaječarskom (28,0/100.000), Šumadijskom (27,8/100.000), Gradu Beogradu (27,4/100.000), Moravičkom (27,2/100.000), Pirotskom (25,4/100.000) i Nišavskom okrugu (24,3/100.000)

Prema raspoloživim podacima, manje od trećine slučajeva raka grlića materice otkriva se u ranoj fazi kada se može uspešno primeniti samo operativno lečenje. Kod većine žena rak grlića materice se otkrije kasno, kada je neophodno primeniti postoperativnu ili radikalnu radioterapiju koja produžava lečenje, može dovesti do različitih komplikacija i značajno povećava troškove lečenja.

Smrtnost od raka grlića materice se u centralnoj Srbiji postepeno povećavala, od 4.67 na 100.000 u periodu od 1971.-1985.g, do 6.8 na 100.000 u 2000.g. Od tada je stopa mortaliteta stabilna i čak se prema podacima za 2012. godinu registruje pad stopa mortaliteta (sa 6,8/100.000 u 2011. godini na 6,4 na 100.000 žena u 2012. godini). Postoje velike razlike u smrtnosti od raka grlića materice među pojedinim regionima centralne Srbije. U proseku svake godine u Srbiji više od 400 žena izgubi život zbog raka grlića materice. Većina ovih slučajeva mogla se sprečiti da je bolest otkrivena na vreme i da se na vreme pristupilo lečenju.

Organizovanje evropske nedelje prevencije raka grlića materice

Imajući u vidu razlike u obolevanju i umiranju od raka grlića materice u zemljama Evropske unije, uputstvom datim još 2. decembra 2003. od strane Saveta Evrope,  Savet Evropske Unije je preporučio da sve evropske države treba da preduzmu sledeće mere :

 • postave naučno zasnovan organizovani populacioni skrining za rak grlića materice koji na organizovan način uključuje celu ciljnu populaciju i podrazumeva kontrolu kvaliteta na svim relevantnim nivoima sprovođenja ovog programa
 • da se postaraju da su žene koje su obuhvaćene skriningom u potpunosti upoznate sa načinom obavljanja pregleda i njegovim značajem.
 • da se za one žene čiji je test patološki garantuju postojanje dostupnih dijagnostičkih procedura, tretmana, psihološke podrške i post-opertivne nege
 • da se u državama osiguraju ljudski i finansijski resursi potrebni za uspostavljanje odgovarajuće organizacije i kontrole kvaliteta
 • da se uspostavi sistematsko pozivanje na skrining i osiguranje kvaliteta obavljenih PAP pregleda na svim potrebnim nivoima.

 

Iako je dobro poznato da organizovani programi za skrining obezbeđuju najbolju zaštitu od raka grlića materice, trenutno samo 8 od 28 zemalja Evropske Unije (Danska, Finska, Mađarska, Holandija, Slovenija, Švedska i Velika Britanija), kao i neki regioni Italije, Hrvatske i Francuske imaju i sprovode organizovani skrining program.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koje su efikasne u prevenciji HPV infekcije tip 16 i 18 koji su zajedno odgovorni za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice. Međutim, iz dva razloga, još uvek 30 000 Evropljanki svake godine umre od ove bolesti koja se može izbeći:

 • većina žena u Evropi i dalje zna malo o raku grlića materice i o tome šta se može uraditi da bi se on izbegao
 • mnoge evropske zemlje imaju neefikasne preventivne programe ili čak uopšte ne sprovode prevenciju raka grlića materice.

Značaj koji EU pridaje ovom problemu može se videti iz činjenice da je Prva evropska nedelja za prevenciju raka grlića materice, obeležena od 21. do 28. januara 2007. godine, bila zvanično otvorena u Evropskom Parlamentu. I ove godine nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).

Učešće Srbije u obeležavanju nedelje prevencije

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 2007. godine, a kampanja je usmerena na tri ciljne grupe:

•           Opštu populaciju, jer ljudi moraju da znaju prednosti korišćenja raspoloživih preventivnih programa

•           Zdravstvene radnike koji moraju da raspolažu tačnim informacijama o skrining programima i programima HPV vakcinacije, kako bi mogli da podstaknu svoje pacijente da koriste ove usluge i pruže odgovore na njihova pitanja, i

•           Političare i lidere koji treba da raspolažu informacijama o prednostima korišćenja preventivnih programa kako bi razumeli njihov značaj.

Nedelja prevencije raka grlića materice se ove godine obeležava po deveti put. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

U okviru Nedelje prevencije raka grlića materice u Srbiji će se u periodu od 26. do 31. januara 2015. godine sprovesti brojne aktivnosti kako u zdravstvenim ustanovama, tako i u zajednici, koje koordiniše i organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku Republičke stručne komisije za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Republici Srbiji, a deo aktivnosti sprovodi i Udruženje studenata medicine (IFMSA-International Federation of Medical Students’ Associations).

Aktivnosti uključuju:

•           distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,

•           organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,

•           organizovanje predavanja o prevenciji raka grlića materice u cilju informisanja žena o tome šta mogu da učine kako bi izbegle pojavu raka grlića materice.

•           održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,

•           javne manifestacije, nastupe u medijima

•           online diskusije na temu prevencije grlića materice.

Značajne aktivnosti koje se obavljaju tokom ove nedelje su podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se  dele ne samo ženama već i svima onima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

Nedelja prevencije raka grlića materice treba da unapredi informisanost žena i opšte populacije o značaju preventivnih pregleda žena i istovremeno da utiče na unapređenje sprovođenja  programa organizovanog skrininga raka u našoj zemlji (www. batut.org.rs, www.skriningsrbija.rs).

Skrining na rak grlića materice u Srbiji

U periodu od 2007. do 2012. godine obavljene su pripreme za sprovođenje organizovanog programa skrininga karcinoma grlića materice. Po usvajanju zakonske regulative i pratećih propisa, u decembru 2012. godine započeo je decentralizovani organizovani skring na karcinom grlića materice. Ciljnu grupu za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice, koji se sprovodi na teritoriji 18 opština, čine žene uzrasta 25 –64. godine. U dosadašnjem toku skrininga odazvalo se 57,4% pozvanih žena, što  daleko prevazilazi odziv u mnogim evropskim zemljama. U toku je treća godina prvog ciklusa skrininga. Ovim programom otkriven je karcinom grlića materice kod 50 žena. Patološki nalazi utvrđeni su kod oko 7500 žena.

Na teritoriji 18 opština žene će i ove godine, ukoliko pripaduju starosnoj grupi od 25 do 64. godine, biti pozvane na pregled od strane doma zdravlja da urade PAP test. Sve žene svoje pravo na zdravstvenu zaštitu  treba da iskoriste i da se jave na pregled kod svog ginekologa.

Linkovi:

Europan Cervical Cancer Prevention Week

http://www.ecca.info/

http://www.ecca.info/sr/

Skrining Srbija

http://www.skriningsrbija.rs/

Institut za javno zdravlje Vojvodine

http://izjzv.org.rs/

Preuzmite brošuru saveti i preporuke

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1125