Evropska nedelja imunizacije, obeležava se 20-25 aprila 2015 godine, jubilarni 10. put

EIW-logo-10-years

U cilju vizije SZO – oslobađanja Evrope od vakcinalno preventabilnih bolesti, postavljen je Evropski Vakcinalni Akcioni Plan 2015-2020 (EVAP).

  1. Evropska nedelja imunizacije, 20-25 aprila, posvećena je cilju eliminacije rubele, dečje paralize, i upoznavanju sa novim vakcinama. Takođe se fokusira na akciju “odmah” da bi se postigli ambiciozni imunizacioni ciljevi.i, i ističu se ključni faktori koji utiču na imunizacione odluke: zadovoljstvo učinjenim, poverenje, pogodnost i pristupačnost.

Svetska nedelja imunizacije

Kao i prethodnih godina, Evropska nedelja imunizacije 20-25 aprila 2015 usklađena je sa Svetskom nedeljom imunizacije – 24-30 aprila 2015, i u skladu je sa globalnim imunizacionim ciljevima SZO.

Ove godine kampanja je usmerena na značaj prevazilaženja jaza u imunizaciji, tj. Dostizanja jednakosti u skladu sa Globalnim vakcinalnim akcionim planom (GVAP), u okviru koga je donet i Evropski vakcinalni akcioni plan.

Svetska nedelja imunizacije signalizira na globalne, regionalne i nacionalne napore u cilju ubrzavanja akcije i povećanja pažnje i zahteva, kao i unapređenja vakcinalnih servisa.

Globalni vakcinalni akcioni plan usvojen je od strane 194 zemlje članice SZO u maju 2012. godine.

Ciljevi GVAP:

  • jačanje rutinske imunizacije
  • ubrzanje kontrole vakcinalno-preventabilnih bolesti sa eradikacijom dečje paralize kao prvim ciljem
  • upoznavanje sa novim vakcinama, i
  • podsticanje istraživanja u pravcu novih generacija vakcina i tehnologija

U svetu i dalje jedno od petoro dece ne dobija osnovne vakcine.

Po procenama SZO 1,5 milion dece umre svake godine od bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom.

U 2013. godini, blizu 2 miliona odojčadi nije dobilo DTP3 vakcinu (difterija, tetanus, pertusis), što se pre svega odnosi na decu u najsiromašnijim i najvurnelabilnijim delovima sveta.

Slogan je “Prevazići imunizacioni jaz – Vakcinacija za sve”.

Tri koraka i cilju prevazilaženja imunizacionog jaza:

  • integrisati imunizaciju u sistem zdravstvene zaštite
  • jačati zdravstvene sisteme u smislu unapređenja dostupnosti vakcinacije
  • obezbediti pristupačnost i prihvatljivost za sve

Nedelja poziva na akciju sve, od donosioca političkih odluka do zdravstvenih profesionalaca u javnom i privatnom sektoru, sa ciljem povećanja pažnje o značaju imunizacije i mobilizacije kolektivnih resursa da bi se prevzišao imunizacioni jaz.

LINKOVI:

European Imunization Week 2015

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week/european-immunization-week-2015

EUR/RC64/15 Rev.1 European Vaccine Action Plan 2015–2020

http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/64th-session/documentation/working-documents/eurrc6415-rev.1-european-vaccine-action-plan-20152020

WHO EpiData, No. 10/2014

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/data-and-statistics/who-epibrief-and-who-epidata/latest-who-epidata

World Imunization Week 2015

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2015/event/en/

Global Vaccine Action Plan 2011 – 2020

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/

Global and regional immunization profile

European Region

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/gs_eurprofile.pdf?ua=1

КАЛЕНДАР ОБАВЕЗНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ

Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/Kalendar%20obavezne%20imunizacije%20u%20Republici%20Srbiji.pdf

КАЛЕНДАР ОБАВЕЗНЕ ИМУНИЗАЦИЈE

Републички фонд за здравствено осигурање

http://www.rfzo.rs/download/vakcine.html

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Savetovalište za imunizaciju

http://zdravlje.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=211&lang=sr-lat

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“

Imunizаciја dеcе коmbinоvаnоm pеtоvаlеntnоm vакcinоm (Pentaxim) u sкlаdu sа izmеnаmа Prаvilniка о imunizаciјi i nаčinu zаštitе lекоvimа iz аprilа 2015. gоdinе

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1189

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1194

Brоšurа о imunizаciјi – prеuzmitе

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/2015ImunizacijaBrosuraOImunizaciji.pdf

Каlеndаr imunizаciје – prеuzmitе

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/2015ImunizacijaKalendarImunizacije.pdf


 

World Health Organization

Vaccines and diseases

http://www.who.int/immunization/diseases/en/