I 2015. godine, obeležava se 5. maj, Dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama.

Maj2015Poster1

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, 5. maj ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pod nazivom „Sačuvajte živote – operite svoje ruke”.

Ove, 2015. godine, obeležava se 10 godina od osnivanja Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije (SZO), a obeležavanje 5. maja ove godine ide pod sloganom „Jačanje zdravstvenog sistema – higijena ruku su vaša ulazna vrata”. Tim povodom SZO je definisala 10 razloga zbog kojih svaka zdravstvena ustanova treba da bude deo programa „Čista nega je sigurna nega.

Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke”, Srbija je 2008. postala član Alijanse za bezbednost pacijenata SZO.

Pranje ruku sapunom je jedna od najefektivnijih i najisplativijih mera prevencije. Uprkos tome što je pranje ruku sapunom spasonosna mera, veliki je izazov promovisati uobičajenu aktivnost koja se primenjuje svakodnevno u različitim situacijama – kod kuće, u školi, na radnom mestu…

Cilj Svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je podsećanje na značaj higijene ruku u prevenciji.

Osnovne poruke Svetskog dana higijene ruku 2015:

  • Pranje ruku sapunom je spasonosna mera koja je i tehnološki i finanasijski dostižna svim zemljama i svim zajednicama.
  • Pranje ruku sapunom je pojedinačno najisplativija zdravstvena intervencija.
  • Pranje ruku sapunom redukuje bolesti: dijareju, akutne respiratorne infekcije, intestinalne infekcije i infekcije kože i očiju.
  • Pranje ruku samo vodom nije dovoljno.
  • Kritični momenti kada treba prati ruke su: posle upotrebe toaleta, posle negovanja bebe, pre rukovanja hranom.
  • Efektivna promocija zahteva razumevanje ponašanja ljudi i načina motivacije za promenu ponašanja.
  • Partnerstvo javnog i privatnog sektora je dobar pristup u postizanju promena ponašanja ljudi.

ZEMLJE UKLJUČENE U SZO SISTEM “OPERITE RUKE, SPASITE ŽIVOTE”

CleanHandsNet_May2013_large
Obeležavanje 5. Maja, Svetskog dana higijene ruku, ove godine se obavlja pod motom “Jačanje zdravstvenog sistema – higijena ruku su vaša ulazna vrata”. Inače, 2015. Godine se obeležava deset godina od osnivanja Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvne organizacije (SZO). Tim povodom SZO je definisala 10 razloga zbog kojih svaka zdravstvena ustanova treba da bude deo programa “Čista nega je sigurna nega”.Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom “Čiste ruke – bezbedne ruke”, Srbija je 2008. godine postala član Alijanse za bezbednost pacijenata SZO.I ovog 5. maja se bar 5 minuta govori o 5 momenata za higijenu ruku u zdravstvenim ustnovama u svetu.

Higijena-Ruku-Poster-5.-maj

Do 13. aprila se pojedinačno prijavilo kampanji SZO “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”, 17.522 zdravstvene ustanove iz celog sveta, 50 iz Srbije, najviše u regionu, što sa ponosom ističemo.

10 razloga zašto treba da budete član programa Svetske zdravstvene organizacije “Čista nega – bezbedna nega”:

Higijena ruku u pravom trenutku spašava živote.

Higijena ruku u zdravstvenim ustanovama je spasila milione života u poslednjih nekoliko godina.

Higijena ruku je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Zdravstveni problemi među kojima su i bolničke infekcije, iako često neprepoznate, dešavaju se i predstavljaju društvene i političke izazove kojima se, želeli mi to, ili ne, moramo baviti.

Širenje infekcija na pacijente i zdravstvene radnike se može sprečiti zahvaljujući dobroj higijeni ruku, sa vrlo malo novca.

Poznato je da su zdravstvenim ustanovama dostupna jeftina sredstva koja mogu spasiti živote! Sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola mogu sprečiti širenje bolničkih infekcija i veliki broj smrtnih ishoda svake godine.

Značaj higijene ruku je prepoznat i u medijima, odnosno prepoznata je uloga higijene ruku kao važna mera u prevenciji bolničkih infekcija ili suzbijanju epidemija teških bolesti kao što je na primer ebola.

Primena 5 specifičnih momenata za higijenu ruku u radnom procesu zdravstvenih radnika i saradnika, olakšava da se uradi prava stvar svakog minuta, svakog sata, svakog dana.

Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija je osnova za jačanje zdravstvene zaštite.  Higijena ruku predstavlja bazični postupak kod svih intervencija, bilo da se plasiraju invazivna pomagala, ili da se vrši prevencija infekcija hirurških rana ili da se daju injekcije.

Proširimo i mi naviku higijene ruku među nama, zdravstvenim radnicima, sprovođenjem kampanje „SAČUVAJTE ŽIVOTE: Operite svoje ruke“ i time ćemo doprineti u globalnoj kampanji koja promoviše značaj higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti.  Kampanja „SAČUVAJTE ŽIVOTE: Operiti svoje ruke“ je već postala uspešna globalna kampanja koja promoviše značaj higijene ruku u zdravstevenoj zaštiti.
Adaptirano prema tekstu Svetske zdravstvene organizacije: SAVE LIVES: Clean Your Hands – WHO’s global annual call to action for health workers (http://www.who.int/gpsc/5may/en)

 

Maj2015Poster2

 

Plakat 01

 

Plakat 01

 

LINKOVI:

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1204

WHO: SAVE LIVES: Clean Your Hands – WHO’s global annual call to action for health workers

http://www.who.int/gpsc/5may/en/

Videos and podcasts

http://www.who.int/gpsc/5may/video/en/

WHO CleanHandsNet – a network of campaigning countries

http://www.who.int/gpsc/national_campaigns/en/

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=186

http://www.zdravlje.gov.rs/showelement.php?id=8992

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=249

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Sremska Kamenica

https://www.youtube.com/watch?v=FvAHnZZSvhk

http://www.ikvbv.ns.ac.rs/sr/mediji/vesti/396-svetski-dan-cistih-ruku