Ove godine tema Svetske nedelje dojenja je: “Da i mame koje rade doje“. Ova akcija od strane Svetske alijanse za podršku dojenju posvećena je zajedničkoj globalnoj akciji za podršku ženama koje doje na radnom mestu. Ma gde radila, majci koja doji svoju bebu, potrebno je da ima mogućnosti i podršku radne okoline.

wbw2015-logo-m

Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 150 zemalja sveta. Njen cilj je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta.

Zvanični datum obeležavanja Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama.

U našoj zemlji, kao i u mnogim drugim zemljama, za datum obeležavanja Svetske nedelje dojenja izabrana je 40. nedelja u godini, zbog toga što trudnoća traje četrdeset nedelja. Ove godine Svetske nedelja dojenja na nacionalnom i lokalnom nivou  u Republici Srbiji obeležiće se od 5. do 11.oktobra.
Svetska alijansa za dojenja poziva na:

  • zajedničku globalnu akciju za podršku ženama da doje na radnom mestu, bez obzira da li je žena zvanično zaposlena u državnoj tj. privatnoj firmi ili radi u kućnim uslovima
  • donošenje i implementaciju zakona o zaštiti materinstva i propisa od strane vlada, u skladu sa Konvencijom o zaštiti materinstva Međunarodne organizacije rada
  • uključivanje ciljnih pokazatelja dojenja u održivi razvoj ciljeva.

Za kampanju Svetske nedelje dojenja 2015. Svetska alijansa za dojenje i njeni partneri na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou imaju za cilj da osnaže i podrže sve žene da na odgovarajući način kombinuju rad sa gajenjem dece, posebno dojenjem.

nedelja-dojenja-2015-poster

LINKOVI:

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

http://www.zdravlje.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=519%3Asvetska-nedelja-dojenja-2015&catid=44%3Aaktuelno&lang=sre

WABA – World Alliance for Breastfeeding Action

Svetska alijansa za podršku dojenju

http://waba.org.my

WABA, World Breastfeeding Week

Svetska alijansa za podršku dojenju, Svetska nedelja dojenja

http://worldbreastfeedingweek.org