Svetski dan hrane, 16. oktobar 2015. godine obeležava se pod sloganom: „Socijalna zaštita i poljoprivreda: prekidanje ciklusa ruralnog siromaštva”. Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući programima socijalne zaštite, spašeno je oko 150 miliona ljudi od ekstremnog siromaštva.

SOMMARIO-Giornata Mondiale Alimentazione-UK

Programi socijalne zaštite kroz gotovinske kredite, vaučere, osiguranja, povećavaju prihode i menjaju status siromašnim i ugroženim ljudima. Socijalna zaštita poboljšava ljudima pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim socijalnim uslugama. U nedostatku socijalne zaštite, siromašna domaćinstva, koja imaju ograničen pristup resursima i uslugama, u stalnom su riziku od siromaštva i gladi, naročito kada se suoče sa krizom ili vanrednim situacijama. Iz tog razloga, FAO (organizacija za hranu i poljoprivredu) je pojačala svoje napore da pomogne vladama i partnerima u implementaciji socijalne zaštite u nacionalne strategije i politike razvoja. Svetski dan hrane je prilika da se pažnja sveta usmeri na ključnu ulogu socijalne zaštite u iskorenjivanju gladi i siromaštva.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje svake godine priprema obeležavanje Svetskog dana hrane, 16. oktobra, kao značajnog datuma u Kalendaru javnog zdravlja i kampanju Oktobar – mesec pravilne ishrane.

Planirane su mnoge aktivnosti:
– Nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Pravilna ishrana – od njive do tanjira”.
– Saradnja sa školama, lokalnom zajednicom, stručnim udruženjima,
– Realizacija predavanja, tribina, izložbi na temu pravilna ishrana.
Brošura pravilna ishrana – preuzmite

Po konkursu “Od njive do trpeze”, u mesecu pravilne ishrane, stigli su dečiji radovi iz tri osnovne škole, i prosleđeni su Batutu, gde će se odabrati najbolji rad.

U isčekivanju rezultata, pogledajte radove koje su napravila naša deca.

Tema: pravilna ishrana – “Od njive do tanjira”

CAM02094
Tehnika: kolaž
Učenica: Renata Đanić IIIa
Učiteljica: Nevenka Šifliš
Osnovna škola “22. oktobar”Bački Monoštor
CAM02062
Osnovna škola: Avram Mrazović
Sombor
Razred: III 3
Učiteljica: Sanja Perić
CAM02054
Osnovna škola “Petefi Brigada”Kula
Razred: IV – 2
Učiteljica: Snežana Knežević