U cilju intenziviranja aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje i očuvanje oralnog zdravlja, u Srbiji se duže od dve decenije, svake godine u trećoj nedelji maja tradicionalno obeležava Nedelja zdravlja usta i zuba, ove godine 26. put

Ovogodišnja kampanja se obeležava od 17. do 23. maja 2016. godine pod sloganom „Osmehni se zdravo”, a sprovode je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Nosioci i koordinatori aktivnosti tokom Nedelje zdravlja usta i zuba na nivou okruga su okružni instituti i zavodi za javno zdravlje, a za teritoriju svake opštine službe stomatološke zaštite domova zdravlja, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse, lokalne zajednice, privatnog sektora i udruženja građana.

Ciljevi obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba su:

 • Podsticati donosioce odluka za podršku merama za unapređenje oralnog zdravlja stanovništva
 • Mobilisati sve sektore društva na zajedničke akcije koje imaju za cilj promociju oralnog zdravlja
 • Motivisati zdravstvene radnike za sprovođenje zdravstveno vaspitnog rada na temu oralnog zdravlja
 • Ukazati na značaj oralnog zdravlja kao značajne komponente opšteg zdravlja i na mogućnost da se primenom adekvatnih mera dobro oralno zdravlje može održati tokom čitavog života
 • Uticati na poboljšanje zdravlja usta i zuba dece i na stvaranje navike pravilnog održavanja higijene i primenu mera nophodnih za očuvanje oralnog zdravlja.
 • Doprineti da se poveća broj ljudi sa očuvanim oralnim zdravljem.

Oralno zdravlje ima veliki uticaj na opšte zdravlje, samopouzdanje, probleme u društvenim odnosima, a utiče i na ključne funkcije kao što su govor i spavanje. Kao i prethodne godine slogan kampanje „Osmehni se zdravo” ukazuje na značaj dobrog oralnog zdravlja za svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh.

U svetu 60–90% školske dece i blizu 100% odraslog stanovništva ima zubni kvar. Trećina stanovništva 65–74 godine starosti u svetu nema nijedan svoj zub.

Oboljenja potpornog aparata zuba, koja mogu dovesti do gubitka zuba su prisutna kod 15–20% svetske populacije starosti 35-44 godine. Incidencija (broj novih slučajeva) malignih oboljenja usta se kreće od 1 do 10 slučajeva na 100 000 ljudi u većini zemalja. Broj obolelih od karcinoma usta je relativno češći među muškarcima, starijim ljudima i ljudima sa lošijim socioekonomskih statusom. Upotreba duvana i alkohola su glavni faktori rizika povezani sa ovim malignim oboljenjima.

U svetu je, među decom uzrasta 6–12 godina, 6–40% je imalo neku traumu zuba usled nebezbednih igrališta i školskog okruženja, saobraćajnih udesa i nasilja.

Prema poslednjem istraživanju zdravlja iz 2013. godine stanovništva Srbije samo 8,3% stanovnika Srbije uzrasta 25 godina i više ima sve svoje zube.

Kao i u drugim zemljama i u Srbiji stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja u značajno većem procentu sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu redovno peru zube. Ovo ukazuje na potrebu iznalaženja načina da se poveća obuhvat stanovnika iz ovih ciljnih grupa zdravstvenovaspitnim radom i preventivnim stomatološkim pregledima.

Mere zaštite zuba treba sprovoditi tokom čitavog života počevši i pre nicanja zuba, tj. tokom trudnoće. Posebno značajna ciljna grupa za preventivan rad su trudnice i deca školskog i predškolskog uzrasta kod kojih se mogu sprovesti skoro sve mere zaštite stalnih i preostalih mlečnih zuba. U predškolskom i školskom uzrastu se i mnogo toga nauči o oralnom zdravlju i navike o higijeni se ustaljuju.

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

 • Održavanje adekvatne higijene što podrazumeva redovno pranje zuba ujutro i uveče kao posle svakog obroka i korišćenje konca za zube
 • Smanjenje unosa šećera i izbalansirana ishrana
 • Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti i pridržavanje propisanih mera bezbednosti u saobraćaju
 • Bezbedno fizičko okruženje
 • Posete stomatologu radi redovne kontrole, uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa
 • Prestanak ili smanjenje konzumiranja alkohola
 • Prestanak pušenja

Prva linija oralne zdravstvene zaštite sprovodi se sa pojedincem kroz prevenciju, i pre svega se odnosi na dobre navike pranja zuba i redovne preglede kod stomatologa. Mnoga oboljenja usta i zuba se mogu izbeći uz povećanu podršku vlada, zdravstvenih udruženja i društva, kao i kroz programe finansiranja prevencije, otkrivanja i lečenja.

U cilju smanjenja opterećenja oralnim oboljenjima potrebno je i:

 • Biti posvećen poboljšanju oralnog zdravlja kao delu EU politike do 2020. godine
 • Ukazati na postojeće nejednakosti u oralnom zdravlju
 • Potsticati razmene dobre prakse
 • Unapređivati podatke i razvijati zajedničke metodologije za proces prikupljanja podataka i razvijanje baze znanja u cilju prevazilaženja jaza koji postoji između istraživanja u oblasti promocije oralnog zdravlja i prakse
 • Podržati razvoj kadra koji se bavi zdravljem usta i zuba.

Obeležavanje Nedelje zdravlja usta i zuba jedan je od načina da se podstaknu aktivnosti koje će pomoći da se smanji opterećenje ovim bolestima na nacionalnom nivou. Radeći zajedno možemo ujediniti napore da sprečimo epidemiju karijesa, bolesti desni i gubitak zuba i da pomognemo u održanju zdravih zuba tokom života.

Kao i prethodnih godina organizuje se:

Likovni i Literarni konkurs

XXVINedelja zdravlja usta i zuba

17-23 maja 2014. godine

OSMEHNI SE ZDRAVO

Povodom obeležavanja 26. Nedelje zdravlja usta i zuba, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, i mreža Instituta/ Zavoda za javno zdravlje, raspisali su:

LIKOVNIi LITERARNI konkurs

za decu PREDŠKOLSKIH ustanova i učenike OSNOVNIH ŠKOLA u 2 kategorije: I-IV i V-VIII razreda

na temu: “OSMEHNI SE ZDRAVO

Radove dostaviti do petka, 13. maja:

Zavod za javno zdravlje

za nagradni konkurs, Nedelja zdravlja usta i zuba

Vojvođanska 47

25000 Sombor

ili na E-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

Na poleđini, ili u donjem desnom uglu rada, napisati:

za decu PREDŠKOLSKIHustanova:

Ime i prezime, Broj navršenih godina života

Naziv predškolske ustanove, Objekat, Mesto

Vaspitač

za učenike OSNOVNIH ŠKOLA:

Ime i prezime, Razred, Odeljenje, Broj navršenih godina života

Škola, Mesto

Učitelj/ Nastavnik

Format papira za likovne radove: Blok br. 5; maksimalno 35×50 cm