Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Zloupotreba i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta.

Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju.

Slogan kampanje za 2016. godinu „Prvo saslušaj” (link http://www.unodc.org/listenfirst/), ukazuje na to da je slušanje dece i mladih prvi korak koji treba načiniti kako bi im se pomoglo da odrastu zdravo i bezbedno. Cilj kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti, kao i povećanje efektivnog investiranja u dobrobit dece i mladih.

Prevencija u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci je sklop psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti sa ciljem sprečavanja oštećenja zdravlja, nastanka bolesti i posledica izazvanih rizičnim ponašanjem, tj. korišćenjem psihoaktivnih supstanci. Glavni ciljevi prevencije su:

  1. sprečavanje konzumiranja psihoaktivnih supstanci,
  2. odlaganje konzumiranja psihoaktivnih supstanci i
  3. sprečavanje da oni koji eksperimentišu sa drogama postanu korisnici visokog rizika i zavisnici od droga.

Detinjstvo i adolescencija su periodi značajnog razvoja i mogućnosti, ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga. Većina mladih nikada neće koristiti droge, ali oni koji hoće su često pogođeni faktorima koji su van njihove kontrole kao što su siromaštvo, izloženost nasilju, nedostatak roditeljske brige i ljubavi i provođenje vremena sa vršnjacima koji se rizično ponašaju.

Posebno je važno razvijati i sprovoditi programe namenjene osetljivim grupama mladih tj. mladima pod povećanim rizikom za korišćenje psihoaktivnih supstanci, a ne manje važno je i uključivanje roditelja u preventivne aktivnosti.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležavaju Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga organizovanjem različitih aktivnosti kao što su stručne konferencije, javne manifestacije, predavanja i tribine za roditelje i decu, priprema i/ili distribucija informativnog materijala za stanovništvo. Sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Više informacija o učestalosti korišćenja droga u Srbiji
Nacionalno istraživanje o stilovima života stanovništva Srbije 2014. godine – korišćenje psihoaktivnih supstanci i igre na sreću

Više informacija o prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
Prevencija zlopupotrebe psihoaktivnih supstanci – Pitanja i odgovori
Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – preporuke za mlade
Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – vodič za radionice sa mladima

 

Saopštenje za medije

LINKOVI:

World Drug Campaign

https://www.unodc.org/listenfirst/

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr MIlan Jovanović-Batut”

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1429