Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света.

Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју.

Слоган кампање за 2016. годину „Прво саслушај” (линк http://www.unodc.org/listenfirst/), указује на то да је слушање деце и младих први корак који треба начинити како би им се помогло да одрасту здраво и безбедно. Циљ кампање је подршка превенцији употребе дрога која је заснована на научним доказима о ефикасности, као и повећање ефективног инвестирања у добробит деце и младих.

Превенција у области злоупотребе психоактивних супстанци је склоп психолошких, социјалних, правних и здравствених активности са циљем спречавања оштећења здравља, настанка болести и последица изазваних ризичним понашањем, тј. коришћењем психоактивних супстанци. Главни циљеви превенције су:

  1. спречавање конзумирања психоактивних супстанци,
  2. одлагање конзумирања психоактивних супстанци и
  3. спречавање да они који експериментишу са дрогама постану корисници високог ризика и зависници од дрога.

Детињство и адолесценција су периоди значајног развоја и могућности, али и периоди када су деца и адолесценти посебно осетљиви на ризична понашања, укључујући и употребу дувана, алкохола и дрога. Већина младих никада неће користити дроге, али они који хоће су често погођени факторима који су ван њихове контроле као што су сиромаштво, изложеност насиљу, недостатак родитељске бриге и љубави и провођење времена са вршњацима који се ризично понашају.

Посебно је важно развијати и спроводити програме намењене осетљивим групама младих тј. младима под повећаним ризиком за коришћење психоактивних супстанци, а не мање важно је и укључивање родитеља у превентивне активности.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и мрежа института/завода за јавно здравље обележавају Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога организовањем различитих активности као што су стручне конференције, јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво. Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и медијима. Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ смањење злоупотребе дрога. Укључивање што већег броја партнера у обележавање овог значајног датума из Календара здравља доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога.

Више информација о учесталости коришћења дрога у Србији
Национално истраживање о стиловима живота становништва Србије 2014. године – коришћење психоактивних супстанци и игре на срећу

Више информација о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Превенција злопупотребе психоактивних супстанци – Питања и одговори
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – препоруке за младе
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – водич за радионице са младима

 

Саопштење за медије

ЛИНКОВИ:

World Drug Campaign

https://www.unodc.org/listenfirst/

Институт за јавно здравље Србије „Др МИлан Јовановић-Батут“

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1429