ПРИЈАВИ НАСИЉЕ!

zzp-logo

На седници Покрајинске владе, одржаној 28.12.2016. године разматрана је и усвајана Информација о првој години реализације трогодишњег пројекта “ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ – Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини“ Покрајинског секретаријата за здравсто, којим се даје допринос решавању проблема родно заснованог насиља.

Очекивања од Закона и од пројекта Покрајинског секретаријата за здравство “ ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ ” су значајна. Подршка државе жртвама насиља је неоходна, јер насиље није приватни проблем и лична ствар. Оно највише угрожава особу која трпи, а последице осети цела друштвена заједница.

Насиље никада није у тишини. Тишина је само док се о њему ћути!