PRIJAVI NASILJE!

zzp-logo

Na sednici Pokrajinske vlade, održanoj 28.12.2016. godine razmatrana je i usvajana Informacija o prvoj godini realizacije trogodišnjeg projekta “ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“ Pokrajinskog sekretarijata za zdravsto, kojim se daje doprinos rešavanju problema rodno zasnovanog nasilja.

Očekivanja od Zakona i od projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo “ ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI ” su značajna. Podrška države žrtvama nasilja je neohodna, jer nasilje nije privatni problem i lična stvar. Ono najviše ugrožava osobu koja trpi, a posledice oseti cela društvena zajednica.

Nasilje nikada nije u tišini. Tišina je samo dok se o njemu ćuti!