OBRAĆANJE RODITELJIMA

IMUNIZACIJA JE JEDNOSTAVAN, BEZBEDAN I EFIKASAN NAČIN DA ZAŠTITITE SVOJE DETE OD ODREĐENIH BOLESTI. POSLEDICE OVIH BOLESTI SU DALEKO TEŽE OD EVENTUALNIH NEŽELJENIH POSLEDICA IMUNIZACIJE!

Cilj sistematske obavezne imunizacije je dostići i održati 95% i viši obuhvat programom obavezne imunizacije na nivou celokupne populacije dece koju prema kalendaru treba vakcinisati (sva deca, svim vakcinama bez demografskih, teritorijalnih i socijalnih razlika), radi sprečavanja obolevanja, mogućih komplikacija koje zahtevaju bolničko lečenje, od kojih neke ostavljaju trajna oštećenja i smrtnih ishoda.

Uzrast u kome se preporučuje vakcinacija izabran je tako da vaše dete na najbolji mogući način i najranije moguće bude zaštićeno od određenih bolesti. Ako imate bilo kakve nedoumice ili pitanja u vezi sa imunizacijom popričajte o njima sa lekarom vašeg deteta.

Imunizacijom protiv zaraznih bolesti sačuvano je više života nego ijednom drugom intervencijom za zaštitu zdravlja, ukoliko se izuzme snabdevanje higijenski ispravnom vodom za piće.

Svako dete ima pravo da ne oboli od bolesti čija je prevencija moguća imunizacijom!

OBEZBEDITE SVOM DETETU ZDRAV POČETAK ŽIVOTA – VAKCINIŠITE GA NA VREME!

Vakcinacija je postupak unošenja uzročnika bolesti ili njihovih delova u organizam saciljem da se izazove reakcija imunog sistema i razvije otpornost na te uzročnike, odnosno bolesti, slična onoj koja se stiče prirodnim putem u slučaju obolevanja.

Optimalni odgovor na vakcinu zavisi od mnogih faktora uključujući vrstu vakcine, uzrast i imunizacioni status primaoca. Preporuke koje se odnose na davanje vakcina zavise od rizika obolevanja u određenom životnom dobu, uzrasno specifičnog rizika za komplikacije, uzrasno specifičnog odgovora na vakcinaciju i mogućeg ukrštanja sa pasivno prenetim antitelima majke.

Vakcinacija štiti decu od određenih zaraznih bolesti. Dete koje nije vakcinisano lako može da oboli od tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubele, zaušaka, hepatitisa B, oboljenja izazvanih Hemofilusom influence tip b.

Vakcine jačaju detetovu sposobnost odbrane od bolesti, tako što mu pomažu da razvije antitela protiv njihovih uzročnika. Taj proces se naziva imunizacija.

Dete se imunizuje vakcinama koje se daju injekcijom ili u vidu kapi. Neke vakcine je potrebno dati samo jednom, a neke više puta u toku prve godine života, i prema kalendaru revakcinacijom do određenog uzrasta.

Vakcinacija se sprovodi u skladu sa kalendarom imunizacije, odnosno u preporučenom uzrastu i u skladu sa preporučenim intervalima između više doza istog antigena koje omogućavaju optimalnu zaštitu.

Bitno je da dete primi sve doze vakcina u skladu sa kalendarom imunizacije. Ako se vakcina da pre vremena, dete neće stvoriti otpornost zbog nezrelosti svog odbrambenog sistema, a ako se da kasnije dete u međuvremenu može da oboli.

Simultano aplikovanje vakcina je davanje više od jedne vakcine u istom danu u različite ekstremitete koje se ne kombinuju u istom špricu. Simultano aplikovanje vakcina kod osobe koja se obratila lekaru, povećava mogućnost da se deca, adolescenti i odrasli u potpunosti vakcinišu predviđenim vakcinama u skladu sa uzrastom.

Vakcinacija je pouzdana i efikasna mera sprečavanja bolesti, komplikacija bolesti i smrti od određenih zaraznih bolesti.

Dramatičan pad obolevanja od vakcina preventabilnih bolesti dovedi u poziciju neke zarazne bolesti da se one smatraju delom prošlosti u Evropi. Nasuprot tome, blizu milion osoba u Evropskom regionu SZO nije vakcinisano osnovim vakcinama i bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom kontinuirano izazivaju obolevanje, komplikacije/ sekvele i čak smrtne ishode.

U prethodnim godinama, zemlje Evropskog regiona su suočene sa epidemijama malih boginja, rubele, zaušaka koje se javljaju kod osetljive populacije koja nije vakcinisana ili nije vakcinisana na vreme. Kako zarazne bolesti ne poznaju granice epidemije se šire iz zemlje u zemlju.

Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.