ОБРАЋАЊЕ РОДИТЕЉИМА

ИМУНИЗАЦИЈА ЈЕ ЈЕДНОСТАВАН, БЕЗБЕДАН И ЕФИКАСАН НАЧИН ДА ЗАШТИТИТЕ СВОЈЕ ДЕТЕ ОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ. ПОСЛЕДИЦЕ ОВИХ БОЛЕСТИ СУ ДАЛЕКО ТЕЖЕ ОД ЕВЕНТУАЛНИХ НЕЖЕЉЕНИХ ПОСЛЕДИЦА ИМУНИЗАЦИЈЕ!

Циљ систематске обавезне имунизације је достићи и одржати 95% и виши обухват програмом обавезне имунизације на нивоу целокупне популације деце коју према календару треба вакцинисати (сва деца, свим вакцинама без демографских, територијалних и социјалних разлика), ради спречавања оболевања, могућих компликација које захтевају болничко лечење, од којих неке остављају трајна оштећења и смртних исхода.

Узраст у коме се препоручује вакцинација изабран је тако да ваше дете на најбољи могући начин и најраније могуће буде заштићено од одређених болести. Ако имате било какве недоумице или питања у вези са имунизацијом попричајте о њима са лекаром вашег детета.

Имунизацијом против заразних болести сачувано је више живота него иједном другом интервенцијом за заштиту здравља, уколико се изузме снабдевање хигијенски исправном водом за пиће.

Свако дете има право да не оболи од болести чија је превенција могућа имунизацијом!

ОБЕЗБЕДИТЕ СВОМ ДЕТЕТУ ЗДРАВ ПОЧЕТАК ЖИВОТА – ВАКЦИНИШИТЕ ГА НА ВРЕМЕ!

Вакцинација је поступак уношења узрочника болести или њихових делова у организам сациљем да се изазове реакција имуног система и развије отпорност на те узрочнике, односно болести, слична оној која се стиче природним путем у случају оболевања.

Оптимални одговор на вакцину зависи од многих фактора укључујући врсту вакцине, узраст и имунизациони статус примаоца. Препоруке које се односе на давање вакцина зависе од ризика оболевања у одређеном животном добу, узрасно специфичног ризика за компликације, узрасно специфичног одговора на вакцинацију и могућег укрштања са пасивно пренетим антителима мајке.

Вакцинација штити децу од одређених заразних болести. Дете које није вакцинисано лако може да оболи од туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља, дечије парализе, малих богиња, рубеле, заушака, хепатитиса Б, обољења изазваних Хемофилусом инфлуенце тип б.

Вакцине јачају дететову способност одбране од болести, тако што му помажу да развије антитела против њихових узрочника. Тај процес се назива имунизација.

Дете се имунизује вакцинама које се дају ињекцијом или у виду капи. Неке вакцине је потребно дати само једном, а неке више пута у току прве године живота, и према календару ревакцинацијом до одређеног узраста.

Вакцинација се спроводи у складу са календаром имунизације, односно у препорученом узрасту и у складу са препорученим интервалима између више доза истог антигена које омогућавају оптималну заштиту.

Битно је да дете прими све дозе вакцина у складу са календаром имунизације. Ако се вакцина да пре времена, дете неће створити отпорност због незрелости свог одбрамбеног система, а ако се да касније дете у међувремену може да оболи.

Симултано апликовање вакцина је давање више од једне вакцине у истом дану у различите екстремитете које се не комбинују у истом шприцу. Симултано апликовање вакцина код особе која се обратила лекару, повећава могућност да се деца, адолесценти и одрасли у потпуности вакцинишу предвиђеним вакцинама у складу са узрастом.

Вакцинација је поуздана и ефикасна мера спречавања болести, компликација болести и смрти од одређених заразних болести.

Драматичан пад оболевања од вакцина превентабилних болести доведи у позицију неке заразне болести да се оне сматрају делом прошлости у Европи. Насупрот томе, близу милион особа у Европском региону СЗО није вакцинисано основим вакцинама и болести које се могу превенирати вакцинацијом континуирано изазивају оболевање, компликације/ секвеле и чак смртне исходе.

У претходним годинама, земље Европског региона су суочене са епидемијама малих богиња, рубеле, заушака које се јављају код осетљиве популације која није вакцинисана или није вакцинисана на време. Како заразне болести не познају границе епидемије се шире из земље у земљу.

Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.