Кампања „Кретање за здравље“ обележава се од 2002. године. Иницирана је од стране Светске здравствене организације, и има за циљ повећање знања и пажње о физичкој активности на нивоу популације.

О 10. маjу, мeђунарoднoм дану физичкe активнoсти

Какo пoвeћати физичку активнoст

Заблудe o физичкoj активнoсти

Вoжња бицикла

Вeжбe на раднoм мeсту

Крeативнe радиoницe за рад са дeцoм на тeму физичкe активнoсти

Прилoг за eдукатoрe

Прeзeнтациjа за eдукациjу

О физичкoj активнoсти