Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2016. godine tuberkuloza (TB) predstavlja deveti po učestalosti uzrok smrti u svetu i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa, učestaliji u odnosu na HIV/AIDS.

Iste godine procenjeno je da je oko 1,3 miliona HIV negativnih osoba umrlo od tuberkuloze (u odnosu na 1,7 miliona u 2000.), kao i 374.000 osoba koje žive sa HIV-om.

Procenjeno je da je ukupno 10,4 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2016. godini, od toga 90% odraslih, 65% muškaraca i 10% osoba koje žive sa HIV-om (74% u Africi) i 56% u pet zemalja: Indiji, Indoneziji, Kini, Filipinima i Pakistanu.

Rezistentna tuberkuloza predstavlja stalnu opasnost. 2016. godine zabeleženo je 600.000 novih slučajeva TB rezistentnih na rifampicin u svetu, od čega je 490.000 imalo multirezistentu tuberkulozu (MDR TB). Skoro polovina (47%) slučajeva MDR TB su bili stanovnici Indije, Kine i Ruske Federacije.

U Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zajednici (EU/EEA) godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva oboljevanja od TB. Stopa prijavljivanja se smanjuje samo za oko 5% svake godine. Potreban je pad od najmanje 10% da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ciljevi globalne strategije za eliminaciju TB kao javnozdravstvenog problema.

Tokom 2017. godine održana je prva globalna ministarska konferencija SZO o TB, u kojoj je preko 120 nacionalnih delegacija, uključujući i delegaciju Republike Srbije, usvojilo „Moskovsku deklaraciju o zaustavljanju tuberkuloze”.

Srbija se, kao i svake godine, i 24. marta 2018. godine pridružuje svetskoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze.

Ove godine će posebna pažnja biti posvećena zajedničkim naporima svih ključnih institucija i organizacija da se skrene pažnja da i dalje veliki broj ljudi u našoj zemlji boluje od tuberkuloze i da zapostavljanje kontinuiranih napora na kontroli ove bolesti može biti opasno i u zemljama sa niskim opterećenjem, zbog prisustva rezistentnih oblika bolesti koji se teže leče i povećanu mobilnost stanovništva (preuzmite liflet o TB).

Povodom Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Srbije 21. marta 2018. godine biće organizovana konferencija za novinare na kojoj će govoriti najznačajniji akteri u državi i društvu u oblasti planiranja, sprovođenja, koordinacije i praćenja nacionalnog programa kontrole tuberkuloze (preuzmite program konferencije za novinare).

Mreža instituta/zavoda za javno zdravlje će zajedno sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama Crvenog krsta Srbije u gradovima i opštinama i sa drugim partnerima sprovesti brojne zdravstveno promotivne aktivnosti u cilju podizanja nivoa znanja zdravstvenih radnika i populacije o značaju ranog otkrivanja tuberkuloze, pravovremenog započinjanja lečenja i istrajnosti u pridržavanju terapijskom režimu u cilju uspešnog završetka lečenja, čime se sprečava dalje širenje bolesti.

Povodom Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze i 10 godina od uspostavljanja organizovanog lečenja multirezistentne tuberkuloze (MDR TB) u Republici Srbiji Institut za javno zdravlje Srbije i Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren” – Sokobanja zajedno sa partnerima organizuju stručni simpozijum pod nazivom „Multirezistentna tuberkuloza – izazov savremenoj kontroli tuberkuloze, 23. marta 2018. godine u Sokobanji (preuzmite program simpozijuma „Multirezistentna tuberkuloza – izazov savremenoj kontroli tuberkuloze).

Republika Srbija beleži kontinuiran trend smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze, sa 37/100.000 u 2003. godini na 12/100.000 stanovnika u 2016. godini, što je svrstava među zemlje sa niskim opterećenjem tuberkulozom u regionu Evrope.

Prema prijavama dostavljenim na obrascu broj 1, u 2016. godini prijavljeno je 837 slučaja obolevanja od svih oblika tuberkuloze, koji podležu obaveznom prijavljivanju, što čini notifikacionu stopu od 11,82/100.000 na 100.000 stanovnika (preuzmite epidemiološke podatke o TB).

Slika 1. Karta distribucije notifikacionih stopa tuberkuloze po okruzima, Republika Srbija 

Nacionalni program kontrole tuberkuloze u Republici Srbiji sprovodi se u okviru Programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Nosioci realiza-cije programskih aktivnosti su zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe, državna uprava i organizacije civilnog društva (preuzmite prezentaciju o rezultatima realizacija programa prevencije i kontrole TB u 2016. godini).

Kako eliminacija tuberkuloze kao javnozdravstvenog problema podrazumeva i povećanje obuhvata testiranjem latentne TB infekcije i primene hemioprofilakse, u skladu sa najnovijim svetskim strateškim pravcima (Strategija za eliminaciju TB kao javnozdravstvenog problema End TB Strategy) i u Srbiji je testiranje latentne infekcije bacilom tuberkuloze dostupno na teret sredstava RFZO-a (preuzmite liflet o latentnoj TB infekciji).

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija (bacil) tuberkuloze. Infekcija se prenosi vazduhom, izuzetno retko na drugi način. Najvažniji izvor prenošenja infekcije su bolesnici sa plućnom tuberkulozom. Kada osoba sa nelečenom zaraznom tuberkulozom pluća kašlje, kija, smeje se ili govori, ona izbacuje u vazduh bacile zajedno sa kapljicama pljuvačke. Ove veoma male čestice dugo lebde u vazduhu i do prenošenja infekcije dolazi kada druga osoba udahne zarazne kapljice sa bacilima tuberkuloze.

Ako osoba ima dobru otpornost organizma, infekcija sa udahnutim bacilima se savlada u začetku i do bolesti najčešće i ne dolazi. Svega 10% inficiranih osoba će se kasnije u toku života razboleti od tuberkuloze, a najčešći razlog je pad otpornosti organizma izazvan stresom, neurednim životom, neuhranjenošću, lošim uslovima života, alkoholizmom, nekom dugotrajnom bolešću, HIV infekcijom, itd.

Tuberkuloza se može pojaviti u bilo kom delu tela, ali najčešće se javlja u plućima. Najčešći simptomi plućne tuberkuloze su kašalj, nekada sa pojavom krvi u ispljuvku, povišena temperatura, noćno znojenje, gubitak apetita, mršavljenje i opšti osećaj slabosti (detaljnije o tuberkulozi).

Partneri: 

Ministarstvo zdravlja http://www.zdravlje.gov.rs /

Republički fond zdravstvenog osiguranja http://www.rfzo.rs/

Svetska zdravstvena organizacija http://www.who.int/en /

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu http://www.mfub.bg.ac.rs/

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu http://www.mf.uns.ac.rs/

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišuhttp://www.medfak.ni.ac.rs/

Klinika za pulnologiju Kliničkog centra Srbije http://www.kcs.ac.rs/index.php/sr/klinike/klinika-za-pulmologiju

Crveni Krst Srbije https://www.redcross.org.rs/

Institut za plućne bolesti Vojvodine https://www.ipb-ild.edu.rs/

Klinika za plućne bolesti „Knez selo” Kliničkog centra Niš http://www.kcnis.rs/index.php/klinike-klinickog-centra-nis/internisticke-grane/klinika-za-plucne-bolesti

Respiratorno udruženje Srbije http://www.srbrespiratory.org/

Udruženje pulmologa Srbije

Udruženje Misija zdravlje http://www.misijazdravlje.org/

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

STOP TB Partnerstvo http://www.stoptb.org /

Internacionalna Unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti http://www.theunion.org