Svake godine medicinske sestre u celom svetu obeležavaju 12. maj, u spomen na rođenje Florens Najtingel, britanske medicinske sestre,  začetnice modernog sestrinstva, kao priznate profesije.

To je jedan od najznačajnih događaja na području sestrinske profesije.  Iz njenog sveobuhvatnog i bogatog iskustva na temu ličnih pitanja zdravlja, ona je zastupala stav da sve sestre trebaju da stalno održavaju i unapređuju svoju efikasnost, snagu, saosećajnost i brižnu praksu. Taj pristup ona je nazvala „Zdravlje sestrinstva“.

Danas u XXI veku , u eri „globalnog sela“, ovi široki pogledi Florens mogu postati inovativni pristupi savremenih sestara koje teže da utiču na faktore koji unapređuju i održavaju zdravlje ljudi. Istorijski snimak glasa Florens načinjen je 1890. godine u njenom domu u Londonu. Jedna od rečenica iz tog snimka je i ova namenjena njenim saborcima : „Kada ja u Vašem sećanju budem samo ime, nadam se da će moj glas ovekovečiti moje veliko životno delo. Neka Bog blagoslovi moje stare saradnike iz Balaclava i vrati ih sigurno na njihovu obalu.“

Po definiciji SZO – profesionalno područje rada medicinskih sestara je u pružanju pomoći pojedincu, grupi ili zajednici kada njima nedostaje snaga, volja ili znanje.

Danas medicinske sestre i tehničari aktivno učestvuju u projektima i naučno istraživačkim radovima, što je unazad nekoliko godina bilo nezamislivo.

Međunarodno veće medicinskih sestara (ICN), kao najveća sestrinska asocijacija, svake godine poziva medicinske sestre da se suoče sa problemima u sestrinstvu. Tema međunarodnog dana medicinskih sestara za 2015. godinu je: „Medicinske sestre snaga za promene – Isplativija i efikasnija zdravstvena nega“. Svake godine Veće izdaje priručnik i poziva medicinske sestre i tehničare na njegovu primenu.

Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo
Međunarodni dan sestrinstva