Сваке године медицинске сестре у целом свету обележавају 12. мај, у спомен на рођење Флоренс Најтингел, британске медицинске сестре,  зачетнице модерног сестринства, као признате професије.

То је један од најзначајних догађаја на подручју сестринске професије.  Из њеног свеобухватног и богатог искуства на тему личних питања здравља, она је заступала став да све сестре требаjу да стално одржавају и унапређују своју ефикасност, снагу, саосећајност и брижну праксу. Тај приступ она је назвала „Здравље сестринства“.

Данас у XXI веку , у ери „глобалног села“, ови широки погледи Флоренс могу постати иновативни приступи савремених сестара које теже да утичу на факторе који унапређују и одржавају здравље људи. Историјски снимак гласа Флоренс начињен је 1890. године у њеном дому у Лондону. Једна од реченица из тог снимка је и ова намењена њеним саборцима : „Када ја у Вашем сећању будем само име, надам се да ће мој глас овековечити моје велико животно дело. Нека Бог благослови моје старе сараднике из Балацлава и врати их сигурно на њихову обалу.“

По дефиницији СЗО – професионално подручје рада медицинских сестара је у пружању помоћи појединцу, групи или заједници када њима недостаје снага, воља или знање.

Данас медицинске сестре и техничари активно учествују у пројектима и научно истраживачким радовима, што је уназад неколико година било незамисливо.

Међународно веће медицинских сестара (ICN), као највећа сестринска асоцијација, сваке године позива медицинске сестре да се суоче са проблемима у сестринству. Тема међународног дана медицинских сестара за 2015. годину је: „Медицинске сестре снага за промене – Исплативија и ефикаснија здравствена нега“. Сваке године Веће издаје приручник и позива медицинске сестре и техничаре на његову примену.

Свим медицинским сестрама и техничарима честитамо
Међународни дан сестринства