Ove godine, 5. maja, Svetska zdravstvena organizacija poziva zdravstvene ustanove da preveniraju za zdravstvenu zaštitu vezanu sepsu kroz higijenu ruku i prevenciju infekcije i kontolu (IPC) akcije.

Procenjuje se da sepsa utiče na više od 30 miliona pacijenata svake godine širom sveta.

Na 17.  svetskoj zdravstvenoj skupštini u maju 2017, članice su usvojile rezulociju za unapređenje prevencije, dijagnoze i tretmana sepse.

Za zdravstvenu zaštitu vezane infekcije faktor su rizika za razvoj sepse koji možemo prevenirati.

Efektivna higijena ruku igra ključnu ulogu.

Fokus svetskog dana higijene ruku 2018 ( 5Maj), je da svako treba da prevenira sepsu u zdravstvenoj zaštiti

 

5 maj 2018 – Poziv za akciju

 

  • Zdravstveni radnici: “Uključite 5 momenata da bi očistili ruke i prevenirali sepsu u zdravstevnoj zaštiti“
  • IPC lideri: “Budite šampion u promociji higijene ruku da bi prevenirali sepsu u zdravstvenoj zaštiti“
  • Lideri zdravstvenih ustanova: “Prevenirajte sepsu u zdravstvenoj zaštiti, i učinite da higijena ruku bude indikator kvaliteta u Vašoj bolnici“
  • Ministri zdravlja:“Uključite 2017 sepsa rezoluciju Svetske zdravstvene skupštine. Učinite da higijena ruku bude nacionalni marker kvaliteta zdravstvene zaštite“
  • Grupe pacijenata za podršku: “Pitajte za 5 momenata čistih ruku da bi prevenirali sepsu u zdravstvenoj zaštiti“