Skoro milijardu ljudi živi sa nekim mentalnim poremećajem, tri miliona ljudi umre svake godine od posledica zloupotrebe alkohola, dok na svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Pored toga, pandemija COVID-19 koja je pogodila milijarde ljudi širom sveta, ostavila je dugoročne posledice po mentalno zdravlje.

Tokom pandemije COVID-19 zemlje su pronašle inovativne načine za pružanje usluga u cilju zaštite mentalnog zdravlja, a nikle su i inicijative za jačanje psihosocijalne podrške obolelima od mentalnih poremećaja.

Ovogodišnja kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja organizuje  se na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje, organizacije Ujedinjeni za globalno zdravlje i Svetske zdravstvene organizacije u partnerstvu sa ministarstvima zdravlja i organizacijama civilnog društva širom sveta. Ove godine je obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, uz slogan: „Pokret za mentalno zdravlje: hajde da investiramo u mentalno zdravlje”, posvećeno zagovaranju za povećanje investicija u mentalno zdravlje, s obzirom na činjenicu da zemlje troše u proseku samo 2% budžeta namenjenog zdravlju na unapređenje mentalnog zdravlja.

Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja pružiće mogućnosti, prvenstveno onlajn s obzirom na pandemiju COVID-19, da svi mi učinimo nešto konkretno: kao pojedinci možemo preduzeti konkretne akcije u cilju očuvanja sopstvenog mentalnog zdravlja i pružanju podrške prijateljima i porodici; kao poslodavci možemo da preduzmemo korake ka uspostavljanju velnes programa za zaposlene; kao kreatori politika možemo da se obavežemo na uspostavljanje ili proširenje kapaciteta službi za mentalno zdravlje; i kao novinari možemo da promovišemo primere dobre prakse kako bi zaštita mentalnog zdravlja postala stvarnost za sve.

Ključni događaji tokom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja

 

  1. Organizacija Ujedinjeni za globalno zdravlje: 24-časovni prenos uživo

Planirano je da se 9. oktobra organizuje 24-časovni prenos uživo koji će predstaviti ljude sa iskustvom, pre svega lidere iz civilnog sektora iz 19 zemalja sveta koji su aktivni učesnici kampanje „Izrazi svoje mišljenje”. Pored toga, planirano je da globalne partnerske organizacije (kao što su Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava i Međunarodno društvo za Alchajmerovu bolest), koje vode i koordiniraju rad na mentalnom zdravlju, organizuju jednosatne sesije na određene teme, npr. mentalno zdravlje i mladi, mentalno zdravlje i starije osobe, mentalno zdravlje i LGBT zajednica. Ovaj događaj će pomoći povećanju svesti o pitanjima mentalnog zdravlja, razbijanje stigme i zalaganje za promene.

  1. Svetska zdravstvena organizacija: globalni onlajn događaj za mentalno zdravlje

Na Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobra, Svetska zdravstvena organizacija će prvi put biti domaćin globalnog onlajn događaja zagovaranja na temu mentalnog zdravlja. Na ovom događaju predstaviće se dosadašnji rad predstavnika SZO širom sveta na smanjenju učestalosti poremećaja mentalnog zdravlja. Svetski lideri i stručnjaci za mentalno zdravlje pridružiće se generalnom direktoru SZO kako bi razgovarali o svojoj posvećenosti mentalnom zdravlju i o tome šta još treba učiniti. Na ovom događaju će nastupati svetski poznati muzičari koji će govoriti o važnosti mentalnog zdravlja, dok će poznati sportisti i žene sa mentalnim poremećajima podeliti svoja iskustva o načinu kako su se izborili sa mentalnim poremećajima kao što su depresija i anksioznost. Tokom događaja biće dodeljena i nagrada za film o mentalnom zdravlju u okviru SZO filmskog festivala „Zdravlje za sve”.

  1. Svetska federacija za mentalno zdravlje: obrazovanje i podizanje svesti

Kampanja Svetske federacije započinje 1. septembra promocijom edukativnog materijala Svetskog dana mentalnog zdravlja 2020: „Mentalno zdravlje za sve: veće ulaganje – veći pristup”, pod pokroviteljstvom nj. k. v. princeze Iman Afzan Al-Sultan Abdullah (Iman Afzan Al-Sultan Abdullah) iz Malezije. Nakon tog događaja, narednih 45 dana planirane su brojne promotivne aktivnosti koje će realizovati omladinski sektor Federacije, uključujući i globalni forum za onlajn diskusiju i umetničku izložbu.

Više informacija na:

https://www.who.int/mental_health/en/