Svetska zdravstvena organizacija svake godine 7. aprila obeležava Svetski dan zdravlja, ove godine pod sloganom „Da gradimo zdraviji svet”.

Cilj kampanje je podsticanje aktivnosti koje treba da omoguće jednake uslove života i rada i dostupnost zdravstvene zaštite za sve ljude bez obzira na pol, rasnu ili versku pripadnost, socijalno ili ekonomsko stanje ili političko uverenje. Svetska zdravstvena organizacija ističe da su u osnovi unapređenja zdravlja prevencija faktora rizika i zdravi životni stilovi. Istovremeno ukazuje na značaj finansijski održivih zdravstvenih sistema koji pružaju usluge u skladu sa potrebama korisnika i koji su dostupni i pristupačni svima.

Pandemija bolesti COVID-19 je dodatno naglasila nejednakosti u zdravlju, istovremeno produbljujući već postojeći društveno-ekonomski jaz među zemljama širom sveta. Pandemija je u prvi plan stavila značaj dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih usluga i teškoće u njihovom ostvarivanju sa kojima se suočavaju mnogi širom sveta.

Republika Srbija je među prvim zemljama u Evropi i svetu u kojima je otpočela vakcinacija protiv COVID-19, a broj vakcinisanih sa obe doze vakcine svakim danom je sve veći. Posebni napori ulažu se i u vakcinaciju osetljivih grupa stanovništva. Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” poziva stanovništvo da se vakciniše i podseća da sve dok se ne vakciniše dovoljan broj ljudi – nema kolektivnog imuniteta.