Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine, Svetski dan hrane, 16. oktobar, obeležava se pod sloganom: „Naše aktivnosti naša su budućnost – bolja proizvodnja, bolja ishrana, bolje okruženje i bolji život”  

 

Budućnost hrane je u našim rukama

Održiv sistem proizvodnje hrane obezbeđuje dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane za raznovrsnu ishranu po pristupačnim cenama. Način na koji se hrana proizvodi, konzumira i baca ima negativne posledice na prirodne resurse, životnu sredinu i klimu. Pravilna ishrana nije dostupna za čak tri milijarde ljudi na planeti, a istovremeno raste broj prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba širom sveta.

Pandemija bolesti COVID-19 dodatno pruža dokaze da su promene u

proizvodnji hrane neophodne. Poljoprivredni proizvođači koji se već bore sa klimatskim promenama primorani su da po niskoj ceni prodaju svoje prinose, a usled rastućeg siromaštva sve je više korisnika narodnih kuhinja u urbanim sredinama. Potrebni su održivi sistemi proizvodnje hrane sposobni da nahrane 10 milijardi ljudi do 2050. godine.

Održivi sistemi proizvodnje hrane ne ugrožavaju ekonomiju, klimu i životnu sredinu i istovremeno obezbeđuju dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane za buduće generacije. Oni vode boljoj proizvodnji, boljoj ishrani, boljem okruženju i boljem životu za sve.

Ključne činjenice:

  • Više od tri milijarde ljudi ne može da priušti pravilnu ishranu (40% svetske populacije)
  • Skoro dve milijarde ljudi ima prekomernu težinu ili je gojazno zbog loše ishrane i sedentarnog       načina života
  • 20% više žena nego muškaraca u uzrastu 25–34 godine života živi u ekstremnom siromaštvu
  • U svetu se 14% hrane izgubi zbog neadekvatne berbe, rukovanja, skladištenja i transporta, a 17% hrane se baci

Poziv na akciju

Svetski dan hrane poziva na globalnu solidarnost, posebno u cilju pomoći najugroženijim populacijama da se oporave od krize. Cilj je da se poveća otpornost sistema za proizvodnju hrane na rastuće izazove uključujući klimatske promene, da se omogući dostupnost i pristupačnost zdravstveno bezbedne hrane odgovarajuće hranljive vrednosti, kao i da se obezbedi dostojanstven život radnicima zaposlenim u proizvodnji hrane.

Današnje aktivnosti su naša budućnost

Državne institucije, privatni sektor i civilno društvo treba zajedno da rade na obezbeđivanju proizvodnje dovoljnih količina raznovrsne, zdravstveno bezbedne hrane u cilju održanja života na planeti Zemlji.

Zajedničke aktivnosti u 150 država sveta čine da Svetski dan hrane bude jedan od najčešće obeležavanih datuma u Kalendaru javnog zdravlja. Zajedničkim snagama vlade država, preduzeća, nevladine organizacije i mediji organizuju različite manifestacije u cilju zagovaranja šire javnosti da se pomogne gladnima i da se obezbede uslovi za pravilnu ishranu za sve.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje svake godine obeležava Svetski dan hrane, 16. oktobar i kampanju Oktobar – mesec pravilne ishrane, podsećajući na osnovne principe pravilne ishrane neophodne za dobro zdravlje.

Ove godine povodom Svetskog dana hrane Institut je raspisao konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Biram pametnije, hranim se zdravije” sa ciljem podsticanja zdravstvenovaspitnog rada u predškolskim ustanovama i školama na temu pravilne ishrane.

Više informacija na:

http://www.fao.org/world-food-day/en

https://www.batut.org.rs/index.php?content=240u