Дана 15.11.2021 годинe Завод за јавно здравље Сомбор је покренуо Тендерску процедуру за набавку возила у оквиру реализације пројекта под акронимом MOS-Cross 2. Набавка ће бити реализована према процедури Simplified proceduri реф.број HR-RS253-5/vehicle. Све информације везане за тендерски пакет можете добити на E-mail: office@zzjzsombor.org.

Еваулација понуда ће бити одржана 17.децембра 2021. године у 10 часова.