Дана 13.12.2021 годинe Завод за јавно здравље Сомбор је отказао Тендерску процедуру за набавку возила у оквиру реализације пројекта под акронимом MOS-Cross 2. Набавка ће бити поново покренута.