Дана 14.12.2021 годинe Завод за јавно здравље Сомбор је покренуо Тендерску процедуру за набавку возила у оквиру реализације пројекта под акронимом MOS-Cross 2. Набавка ће бити реализована према процедури Simplified proceduri реф.број HR-RS253-5/vehicle. Све информације везане за тендерски пакет можете добити на e-mail: office@zzjzsombor.org . Понуде доставити до 14.01.2022. у 13 часова. Еваулација понуда ће бити одржана 17.01.2022. године у 10 часова.