Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Međunarodno udruženje za borbu protiv raka ove godine je pokrenulo novu trogodišnju kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka u kojoj se okuplјaju pojedinci, organizacije i vlade širom sveta u cilјu smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.

U prvoj godini kampanje, fokus je na smanjenju prepreka u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.

Svake godine 19,3 miliona osoba oboli od nekog oblika raka, a 30-50% svih oblika raka se može sprečiti usvajanjem zdravih stilova života, redovnim skrining pregledima, ranim otkrivanjem i blagovremenim lečenjem. Međutim, 75% svih prevremenih smrtnih ishoda od raka u svetu do 2030. godine i dalјe će se registrovati u nerazvijenim i srednje razvijenim zemlјama. Većina prevremenih smrtnih ishoda od raka u ovim zemlјama javlјa se među različitim populacionim grupama zbog razlika u nivou obrazovanja, prihoda, mesta stanovanja,  etničke pripadnosti, rase, pola, seksualne orijentacije ili starosti.

Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlјe planira promotivno-edukativne aktivnosti usmerene ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znakova malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlјe i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlјa, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja. Takođe je veoma važno boriti se protiv mitova, dezinformacija i zabluda u vezi sa malignim bolestima, jer odlaganje i/ili izbegavanje ranog otkrivanja, adekvatnog lečenja i nege, dovodi do lošijeg ishoda po zdravlјe. Neophodno je osnažiti čitavu zajednicu kako bi se kreiralo javno mnjenje protiv diskriminacije lјudi obolelih od malignih bolesti, kako na radnom mestu tako i u zdravstvenom sistemu i u čitavom društvu.

Za više informacija posetite: www.worldcancerday.org/close-care-gap.