• Novi Sad 09.05.2022.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije,  predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV i  Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Prisutnima su se obratili: Zamenica direktora Fonda “Evropski poslovi” APV, Ivana Đurica; Ispred Instituta za javno zdravlje Vojvodine, prof. dr Sanja Bijelović; V.D. direktora ZZJZ Sombor Dragoslava Čubrilo;  Dalibor Puharić dipl. sanitarni inženjer  u ime Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije ; Projekt menadžer, Magdalena Sikora u ime Nastavnog Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije.

Imenovani su informisali prisutne šta je obavljeno u prethodnom periodu, kao i šta je planirano u budućem periodu u vezi aktivnosi projekta Mos-Cross 2.