U okviru projekta Mos-Kros2, 26-27.05.2022.godine, održan je peti dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Banji Junaković.

Treningu je prisustvovalo ukupno 40 zdravstvenih radnika – iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje Vojvodine – po 10 iz svake institucije, kao i članovi projektnih timova.

Polaznicima je posebno bio interesantan praktični deo i vežbe u grupama tokom kojih su radili na identifikaciji invazivnih vrsta komaraca.