U Puli se održao 14. HRVATSKI BIOLOŠKI KONGRESU na kojem su učestvovali radnici Zavoda za javno zdravlje Sombor i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osiječko Baranjske Županije, članovi projektnog tima MOS-Cross2. Članovi projektnog tima predstavili  projekt prekogranične suradnje Interreg IPA CBC HR-SRB s dva rada:

  1. Kurtek, N. Turić, H. Bekina, M. Sikora, I. Vukušić: MONITORING INVAZIVNE VRSTE Aedes japonicus (THEOBALD, 1901) NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE OD 2016. DO 2021. GODINE/MONITORING OF THE INVASIVE SPECIES Aedes japonicus (THEOBALD, 1901) IN OSIJEK-BARANYA COUNTY BETWEEN 2016 AND 2021
  2. M. Sikora, N. Turić, H. Bekina, D. Čubrilo: PRISUTNOST VIRUSA ZAPADNOG NILA U UZORCIMA KOMARACA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU HRVATSKA – SRBIJA TIJEKOM 2018. I 2019. GODINE /PRESENCE OF WEST NILE VIRUS IN MOSQUITO SAMPLES IN CROATIA-SERBIA CROSS-BORDER AREA DURING YEAR 2018 AND 2019

U skladu sa  projektnim aktivnostima ostvarena je diseminacija rezultata projekta MOS-Cross2.