15 februar Svetski dan dece obolele od raka ima za cilj da pokrene širu

društvenu   zajednicu  na  akciju  kako  bi  se omogućilo deci sa rakom

i njihovim porodicama

  • pravo na ranu i pravilnu dijagnozu
  • pravo na odgovarajući  i  kvalitetan medicinski tretman
  • pravo na lečenje bez bola i patnje
  • pravo na dostupnost lekova koji mogu spasiti život bez obzira na mesto gde žive

Ovim bi se postigao cilj Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka da se do 2030. godine udvostruče trenutne stope izlečenja i poštede milioni života dece u narednoj deceniji.

Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84% a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u niskorazvijenim zemljama sveta ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje.

Svetski dan dece obolele od raka 15. februar ustanovljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta.

U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja.

Postizanje boljeg efekta programa koji promovišu adekvatan pristup u ranom prepoznavanju i tačnoj dijagnostici malignih bolesti u dečjem uzrastu, ostvarivo je kao zajednički cilj (koji obuhvata i zajedničku akciju) vladinih tela, nevladinih organizacija kao i roditeljskih i udruženja građana.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 300.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

U Srbiji svakoga dana najmanje jedno dete oboli od neke maligne bolesti a godišnje rak odnese jedan školski razred, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ povodom obeležavanja Dana dece obolele od raka.

U saopštenju ističu da se svake godine u Srbiji registruje u proseku 350 dece, oba pola do 19 godina, sa nekom vrstom maligniteta.  Zato ovaj dan ima za cilj da pažnju javnosti usmeri ka važnoj misiji poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života, emocionalnih i socijalnih potreba dece obolele od raka, kao i njihovih najbližih.