UBRZAVANJE PROMENE

Ovaj Svetski dan voda 2023. govori o ubrzavanju promena u cilju rešavanja krize sa vodom i sanitarnim uslovima.

I pošto voda utiče na sve nas, potrebno je da svi preduzmu akciju.

To znači ti!

Vi i vaša porodica, škola i zajednica možete napraviti razliku promenom načina na koji koristite, konzumirate i upravljate vodom u svojim životima.

Zajedničke obaveze će biti dodate Agendi za vodene aktivnosti, koja će biti pokrenuta na Konferenciji o vodama UN 2023 – prvom događaju te vrste za skoro 50 godina.

Ovo je trenutak koji se dešava jednom u generaciji da se svet ujedini oko vode.

Igraj svoju ulogu. Uradi šta možeš.

Pod sloganom „Budi promena“ (Be the Change) Organizacija ujedinjenih nacija obeležava ovogodišnji Dan voda, 22. mart, pozivajući sve države, institucije, organizacije i svakog pojedinca da pruže doprinos ubrzanju promena za ostvarenje zajedničkih ciljeva. „Nije važno koliko je promena mala ili velika, svaka je dobrodošla“, kaže se u promociji ovogodišnjeg slogana.

Zajednički ciljevi definisani su u Agendi 2030, koja uključuje tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Dokument je usvojen na samitu Ujedinjenih nacija 2015. U njegovoj izradi i usvajanju učestvovala je i Vlada Srbije. Činilo se da je 15 godina realan rok za dostizanje ukupno 17 ciljeva. Da ne nabrajamo sve, podsetićemo na neke: svet bez siromaštva i gladi, smanjenje nejednakosti, mir, pravda i snažne institucije, dostojanstven rad i ekonomski rast… Šesti cilj Agende je „čista voda i sanitarni uslovi – za sve“.

Osam godina posle usvajanja Agende kao univerzalne strategije, OUN poziva sve države potpisnice i svakog pojedinca da se angažuju na ubrzavanju promena. Jer, 2030. je sve bliže, a zacrtani ciljevi su veoma daleko od ostvarenja. Kako u drugim sferama, tako i u oblasti proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode za piće i usluga kanalizacije i sanitacije.

ZZJZ Sombor mart 2023.