УБРЗАВАЊЕ ПРОМЕНЕ

Овај Светски дан вода 2023. говори о убрзавању промена у циљу решавања кризе са водом и санитарним условима.

И пошто вода утиче на све нас, потребно је да сви предузму акцију.

То значи ти!

Ви и ваша породица, школа и заједница можете направити разлику променом начина на који користите, конзумирате и управљате водом у својим животима.

Заједничке обавезе ће бити додате Агенди за водене активности, која ће бити покренута на Конференцији о водама УН 2023 – првом догађају те врсте за скоро 50 година.

Ово је тренутак који се дешава једном у генерацији да се свет уједини око воде.

Играј своју улогу. Уради шта можеш.

Пoд слoгaнoм „Буди промена“ (Be the Change) Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт, позивајући све државе, институције, организације и сваког појединца да пруже допринос убрзању промена за остварење заједничких циљева. „Није важно колико је промена мала или велика, свака је добродошла“, каже се у промоцији овогодишњег слогана.

Заједнички циљеви дефинисани су у Агенди 2030, која укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Документ је усвојен на самиту Уједињених нација 2015. У његовој изради и усвајању учествовала је и Влада Србије. Чинило се да је 15 година реалан рок за достизање укупно 17 циљева. Да не набрајамо све, подсетићемо на неке: свет без сиромаштва и глади, смањење неједнакости, мир, правда и снажне институције, достојанствен рад и економски раст… Шести циљ Агенде је „чиста вода и санитарни услови – за све“.

Осам година после усвајања Агенде као универзалне стратегије, ОУН позива све државе потписнице и сваког појединца да се ангажују на убрзавању промена. Јер, 2030. је све ближе, а зацртани циљеви су веома далеко од остварења. Како у другим сферама, тако и у области производње и дистрибуције здравствено исправне воде за пиће и услуга канализације и санитације.

ЗЗЈЗ Сомбор март 2023.