Članovi projektnog tima su, 9.marta 2023. godine u Novom Sadu, u okviru terenske posete, obišli svetleće info-panoe (bilborde) koji privlače i ubijaju komarce.

Tom prilikom, članovi projektnog tima sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Fonda „Evropski poslovi“ predstavili su konstrukciju i dizajn panoa za suzbijanje komaraca postavljenih na području Zapadnobačkog i Južnobačkog okruga ostalim projektnim partnerima.

Na Projektnom sastanku, 10.marta 2023. godine u Novom Sadu, bili su prisutni svi članovi projektnog tima – predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Zavoda za javno zdravlje Sombor, Fonda „Evropski poslovi“, kao i organizator sastanka – Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Vodeći partner na projektu upoznao je članove projektnog tima sa dešavanjima iz prethodnog perioda, kao i sa modifikacijama i aktivnostima u novim projektnim periodima. Predstavnici projektnih partnera izneli su svoje dosadašnje aktivnosti, kao što su: postavljanje svetlećih panoa, uzorkovanje komaraca, rezultati analiza, podela klopki stanovništvu, te su izneli i planove za sledeće periode. Partneri su upoznati i sa izradom edukativnog materijala i mobilne aplikacije.