„Prеvаziđimо nејеdnакоsti”

Ове године обележава се од 23.4–29.4.2023. године осамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО под слоганом „ Превазиђимо неједнакости“. Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године.

Обухват ДТП3 је пао на 81% на глобалном нивоу у 2021. години, односно око 25 милиона деце је осетљиво на болести против који се спроводи ДТП имунизација, што је највећи број од 2008. године.

Према подацима СЗО, укупан број пријављених случајева полиомијелитиса на глобалном нивоу у 2022. години износио је 30 (шест је пријављено у 2021. години). Сви случајеви су изазвани типом 1 дивљег вируса полиомијелитиса (енг. WPV1).

Наша земља је у непосредном окружењу земаља које је СЗО прогласила земљама високог ризика за успостављање трансмисије у случају импортовања дивљег полиовируса, а и сама је у групи земаља са умереним (средњим) ризиком. Осим тога, више пута је потврђен илегални транспорт и у претходним годинама веома актуелан боравак (азиланти и мигранти) у Србији особа из земаља у којима се полио ендемски одржава (Авганистан, Пакистан), као и из других земаља.

Према подацима СЗО, односно EЦДЦ бележи се пораст број случајева морбила током 2022. године у односу на 2021. годину.  За време трајања пандемије COVID-19 у скоро четвртини земаља света је прекидана или одлагана имунизација ММР вакцином, а у великом броју земаља дошло је до значајног пада обухвата.

И даље је неопходно континуирано спроводити основне стратегије према плану активности елиминације морбила које се односе на достизање и одржавање обухвата преко 95% у свим административним јединицама, достизање и одржавање индикатора квалитета у активном надзору и спровођење допунске имунизације невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних лица.

Епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе/вакцина деривираног вируса дечије парализе представљају и даље заједничке претње у области заразних болести које се могу спречити имунизацијом за земље Европског региона СЗО,  па је неопходно интензивирати све активности предвиђене плановима активности на одржавању статуса одржавања земље без полиомијелитиса и елиминације морбила у Републици Србији.