Svetski dan voda je dan koji obeležavaju Ujedinjene nacije (UN) koje koordinira  deo UN-a koji se bavi vodom UN-Voda. Svake godine obeležavanje ovog dana podiže svest o velikom problemu u vezi sa vodom i inspiriše akciju za rešavanje krize vode i kanalizacije.

Ovogodišnja tema obeležavanja svetskog dana voda je „Voda za mir“, koja se fokusira na ključnu ulogu koju voda igra u stabilnosti i prosperitetu sveta.

Kada je voda oskudna ili zagađena, ili kada ljudi imaju nejednak pristup ili nemaju pristup, tenzije mogu porasti između zajednica i zemalja.

Više od 3 milijarde ljudi širom sveta zavisi od vode koja prelazi državne granice. Ipak, od 153 zemlje koje dele reke, jezera i vodonosne slojeve sa svojim susedima, samo 24 zemlje izveštavaju da imaju sporazume o saradnji za svu zajedničku vodu.

Kako se uticaj klimatskih promena povećava, a globalna populacija raste, potrebno je da se ljudska populacija ujedini oko zaštite i očuvanja  najdragocenijeg resursa-vode.

Radeći zajedno na balansiranju  ljudskih prava i potreba za sve, voda može biti stabilizirajuća sila i katalizator održivog razvoja.

Ovogodišnju radnu grupu članica i partnera UN-a za vode koordiniraju Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE) i Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).