„Naša zemlja. Naša budućnost“

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Izrastao je u najveću globalnu platformu za širenje okoline i proslavljaju ga milioni ljudi širom sveta.

Na ovaj dan pokreću se brojne aktivnosti u koje je uključena celokupna javnost a koje propagiraju odgovoran odnos prema našem okruženju.

Svetski dan zaštite životne sredine 2024. fokusira se na obnovu zemljišta, zaustavljanje dezertifikacije i otpornost na sušu pod sloganom „Naša zemlja. Naša budućnost“. Obnova zemljišta je ključni stub Dekade Ujedinjenih nacija o obnovi ekosistema (2021-2030), okupljajući poziv za zaštitu i oživljavanje ekosistema širom sveta, što je ključno za postizanje ciljeva održivog razvoja. Uspešna obnova zemljišta zahteva pristup koji koristi znanje, nagon i ambiciju svih generacija. Prema Konvenciji UN za borbu protiv dezertifikacije, do 40 odsto zemljišta na planeti je degradirano, što direktno utiče na polovinu svetske populacije i ugrožava otprilike polovinu globalnog BDP-a (44 triliona dolara).  Broj i trajanje suša porasli su za 29 odsto od 2000. godine i 55 miliona ljudi je direktno pogođeno sušama svake godine, što je čini najozbiljnijom opasnošću za stoku i useve u skoro svakom delu sveta. Bez hitne akcije, suše bi mogle da pogode više od tri četvrtine svetske populacije do 2050. godine.

Suša, dezertifikacija i degradacija zemljišta su sve veća pretnja planeti i ljudima. Stoga je odgovoran odnos prema okruženju neohodan jer naša zemlje jeste naša budućnost.