Prema Zaklјučku Vlade Republike Srbije, sa 24.sednice Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, održanoj 12.05.2020. godine, dodaje se novi prilog (Prilog17). Prilog 17 se dostavlјa u celosti.

Od 15/05/2020. na teritoriji Republike Srbije, u primeni je sledeća procedura za testiranje putnika u međunarodnom saobraćaju:

Kategorije lica na koje se procedura odnosi:

 • Građani, državlјani Republike Srbije, koji putuju u inostranstvo,
 • Građani, strani državlјani, koji se trenutno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a žele da napuste zemlјu,
 • Državlјani Republike Srbije, koji su ušli u zemlјu, bez negativnog RT-PCR testa, stavlјeni u kućnu izolaciju od 14 dana, ukoliko žele da skrate period izolacije

Obavlјanje testiranja:

 • Testiraju se uzimanjem uzorka (bris nosa i grla) i analizom uzetog uzorka, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa, u laboratorijama imenovanim za testiranje na COVID-19, tokom trajanja epidemije COVID-19
 • Testiranje se obavlјa na lični zahtev,
 • Testiranje na lični zahtev građana košta 6.000,00 RSD,
 • Uzimanje brisa se obavlјa ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBOR,
 • Plaćanje testiranja se obavlјa u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE SOMBOR,
 • Rezultat testiranja stiže u proseku za dva dana od momenta uzimanja uzorka, izuzetno duže.

Izuzeci od obaveze plaćanja testiranja, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa (isklјučivo zbog potreba putovanja i skraćenja perioda kućne izolacije) su:

 • maloletna lica, državlјani Republike Srbije,
 • studenti –građani Republike Srbije,
 • studenti – pripadnici srpske nacionalne manjine, državlјani susednih zemalјa i Slovenije, koji studiraju u Republici Srbiji

NAPOMENA: prijava za testiranje se obavlјa na telefone:

 • 063/468021
 • 064/4215850
 • 025/412888

Sve relevante informacije vezano za korona virus nalaze se na sajtovima:

Ministarstva zdravlja – http://www.zdravlje.gov.rs

Instituta za javno zdravlje „Batut“ – http://www.batut.org.rs

kao i na novom sajtu posvećenom samo korona virusu – http://covid19.rs/