Zakazivanje za testiranje se vrši isključivo putem telefona 025/416-505, svakim radnim danom od 07:00 – 09:00 časova

Testiranje RT-PCR metodom radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana

-RT-PCR TESTIRANJE-

1. DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLJANI SA STALNIM NASTANJENJEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NJIHOVIH PORODICA

FIZIČKA LICA

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 9.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):

1) 501– JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 501 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA ZA STRANE DRŽAVLJANE

PRAVNA LICA

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 9.000,00 dinara po licu

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):

1) 501 – PIB PRAVNOG LICA

2. DRUGI STRANI DRŽAVLJANI

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 18.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): 502 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

ANTIGENSKO TESTIRANJE

1. DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLJANI SA STALNIM NASTANJENJEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NJIHOVIH PORODICA

FIZIČKA LICA

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: ANTIGENSKO TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 3.500,00 DINARA

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):

1) 503– JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 503 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA ZA STRANE DRŽAVLJANE

PRAVNA LICA

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: ANTIGENSKO TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 3.500,00 dinara po licu

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):

1) 503 – PIB PRAVNOG LICA

2. DRUGI STRANI DRŽAVLJANI

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: ANTIGENSKO TESTIRANJE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 7.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): 504 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA