Polno prenosive bolesti nastaju prenošenjem bakterija, virusa ili parazita seksualnim putem i imaju poseban javnozdravstveni značaj.

Najvažniji načini prevencije polno prenosivih infekcija obuhvataju apstinenciju (suzdržavanje od seksualnih odnosa), primenu lokalnih kontraceptivnih sredstava – kondoma (pravilna upotreba kondoma pruža visok stepen zaštite od polnih bolesti), preventivne preglede (skrining pregledi omogućavaju otkrivanje polnih infekcija u ranoj fazi), vakcinaciju (anti HPV vakcina), kao i primenu spermicidno – baktericidnih lubrikanata za lokalnu primenu tokom seksualnog odnosa.

POLNO PRENOSIVE BOLESTI